Дії з питань громадянства
Опубліковано 29 листопада 2019 року о 16:12

Стандартні консульські послуги (нотаріальні дії, оформлення закордонних паспортів, документів для шлюбу, довідок з роз'ясненням законодавства,, консульський облік) вчиняються виключно ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ онлайн, у призначений день та час.

З деталями та інформацією щодо порядку прийому для вчинення термінових дій (продовження терміну дії паспорта, внесення до паспорта даних про дитину, свідоцтво про підтвердження особи, ПНП, набуття громадянства для дітей, народжених у Франції) можна ознайомитись тут: https://france.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/rozklad-roboti-konsulskogo-viddilu

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють питання громадянства України, є:

Конституція України;

Закон України «Про громадянство України»;

Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень.

Закордонні дипломатичні установи України здійснюють повноваження з питань громадянства щодо осіб, які згідно з чинним законодавством України є такими, що постійно проживають за кордоном (за винятком оформлення набуття громадянства України за народженням, яке здійснюється також і щодо осіб, які тимчасово перебувають за кордоном).

Заява з питань громадянства подається у письмовій формі з зазначенням дати її складання та підписується заявником. Заяву та інші документи з питань громадянства заявник подає особисто.

Заяву з питань громадянства дитини підписує один з її батьків або інший законний представник дитини. Заява та інші документи з питань громадянства дитини подаються одним з її батьків або іншим законним представником дитини за місцем проживання дитини або одного з її батьків чи іншого законного представника.

Особа, яка зареєструвала шлюб до досягнення повноліття або якій надано повну цивільну дієздатність до досягнення повноліття відповідно до Цивільного кодексу України, заяву з питань громадянства підписує і подає самостійно.

Якщо заявник не може підписати заяву через неписьменність або фізичні вади, заяву на його прохання підписує інша особа.

За наявності поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява та інші документи з питань громадянства на прохання заявника можуть подаватися іншою особою або надсилатися поштою.

Заява та інші документи з питань громадянства недієздатної особи підписуються і подаються її опікуном.

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства до закордонної дипломатичної установи України пред'являється документ, що посвідчує особу заявника, а також документ про його постійне проживання за кордоном.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

Для оформлення дитині, яка народилася на території Франції, набуття громадянства України за народженням заявник (один з батьків дитини, який на момент її народження був громадянином України) подає особисто такі документи:

1. Заповнена та власноруч підписана заява

Бланк для заповнення:  blank-gromadyanstvo.doc

2. Дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (+ копія першої сторінки).

УВАГА! Якщо реєстрація набуття громадянства України за народженням відбувається через кілька років після народження дитини, заявник має подати копію українського закордонного паспорта, дійсного на дату народження дитини.

3. Свідоцтво про народження дитини, видане компетентними органами Франції (copie intégrale d'acte de naissance АБО extrait d'acte de naissance) з проставленим на ньому штампом "Апостиль" (+ копія з усіх сторін), в разі народження дитини у Франції.

УВАГА! Штамп "Апостиль" у Франції проставляється в Апеляційному суді (Cour d'Appel) за місцем народження дитини на території Франції.

4. Засвідчений переклад українською мовою свідоцтва про народження дитини, виданого у Франції (+ копія з усіх сторін).

Засвідчений переклад повинен бути скріплений із оригіналом свідоцтва про народження або його нотаріально засвідченою копією (при перекладі в Україні). Переклад імен відбувається шляхом транскрипції (відповідно до вимови) або транслітерації: Eva - Ева, а не Єва; Alexandre - Александр, а не Олександр; Marie - Марі, а не Марія, тощо).

УВАГА! Переклад свідоцтва про народження може бути оформлений:

- присяжним перекладачем при Апеляційному суді Франції. Такий переклад має бути в обов'язковому порядку повторно засвідчений "Апостилем" (тобто на документі повинні бути два французькі апостилі - на оригіналі та на перекладі)

Орієнтовний перелік доступних присяжних перекладачів на території Франції можна знайти тут: traducteurs-ca-paris-ua-mails.docx

- дипломованим перекладачем в Україні з подальшим нотаріальним засвідченням вірності перекладу нотаріусом в Україні. 

УВАГА! З метою прискорення обробки великого обсягу клопотань про набуття громадянства за народженням і для більшої зручності наших громадян з 1 липня 2023 р. консульський підрозділ Посольства України у Франції більше не виконує переклади французьких свідоцтв про народження українською мовою.

5. Якщо в свідоцтві про народження дитини вказано дівоче прізвище матері дитини, яка подає заяву про реєстрацію дитини громадянином України, необхідно надати оригінал свідоцтва про одруження (+ копія) або інший документ, що підтверджує факт переміни прізвища матері (+ копія).

ВАРТІСТЬ 

Реєстрація набуття дитиною громадянства України за народженням здійснюється безкоштовно. Довідка про реєстрацію дитини громадянином України оформлюється в єдиному примірнику та повторно не видається.

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

Довідка оформлюється 2 тижні від дати подачі повного пакету документів.

УВАГА! Консульський прийом громадян з набуття громадянства України за народженням проводиться без попереднього запису за наступним графіком:

                                     ПОНЕДІЛОК та П'ЯТНИЦЯ  з 10:00 до 13:00

Порядок подання документів на оформлення виходу із громадянства України відповідно до Закону України «Про громадянство України», що набув чинності 01.03.2001 р.

Документи на оформлення виходу із громадянства України приймаються Посольством України у Французькій Республіці від осіб, які виїхали на постійно проживає за кордоном у встановленому законодавством порядку (у закордонному паспорті має бути штамп «Постійне проживання», проставлений компетентними органами України) або оформили дозвіл на постійне проживання через закордонну дипломатичну установу та проживають на території Франції або Монако у межах консульського округу Посольства України у Французькій Республіці.

Для оформлення виходу з громадянства України кожна повнолітня особа (особа, яка досягла 18 років) має особисто  та у повному комплекті подати до консульського підрозділу Посольства України у Французькій Республіці НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

1. Заява про вихід з громадянства України (zayava-pro-vikhid-z-grom-ukraini.pdf) подається в 4-х примірниках ;

2. Чотири фотокартки розміром 35 x 45 мм (їх слід наклеїти на позначені місця у заявах-анкетах);

3.  Паспорт громадянина України для виїзду за кордон та 4 комплекти копій його 1-ї сторінки, сторінок з відмітками про ПМП та консульський облік у Посольстві України у Франції (складених у відповідній порядковості)

          - термін дії паспорта має мати не менше одного року (тобто, на весь час розгляду клопотання);

4. Один із таких документів:

— документ, який свідчить, що заявник набув громадянства іншої держави (держав);

— документ, виданий уповноваженим органом іншої держави про те, що громадянин України набуде громадянства іншої держави, якщо вийде з громадянства України.

УВАГА! Офіційні документи, видані не в Україні, повинні бути належним чином засвідчені (штампом "Апостиль" або шляхом консульської легалізації) та подаватися з перекладом українською мовою.

ВАРТІСТЬ

Відповідно до затверджених тарифів консульського збору, консульський збір за оформлення виходу з громадянства України становить 280 євро

Оплата консульського збору здійснюється за допомогою POS-терміналу банківською карткою в приміщенні консульського відділу Посольства під час прийому.

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

Загальний строк розгляду клопотання про вихід з громадянства України не повинен перевищувати 1 рік. Зазначені строки не враховують термін, необхідний для надсилання матеріалів дипломатичною або командирською поштою.

Датою припинення громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України. Після отримання повідомлення про припинення громадянства України закордоння дипломатична установа у тижневий строк повідомляє заявника про прийняте рішення Президента України, вилучає проїзні документи громадянина України та видає довідку про припинення громадянства України.

Строк виконання рішень Президента України з питань громадянства не повинен перевищувати 1 місяця. У разі неотримання особою, громадянство якої було припинено, відповідної довідки та неповернення до установи проїзних документів громадянина України протягом визначеного терміну, закордонна дипломатична установа вживає заходів щодо визнання паспортного документа недійсним.

УВАГА! Консульський прийом громадян проводиться за попереднім записом. Запис на прийом Ви можете здійснити у розділі "Запис на прийом".

1. Довідка про реєстрацію моєї дитини громадянином України загубилася. Чи можливо отримати повторну довідку?

Повторні довідки про реєстрацію громадянином України за народженням не видаються. У випадку втрати довідки про реєстрацію дитини громадянином України Вам слід звернутися до органу видачі первинної довідки та подати заяву (у довільній формі) про оформлення довідки на підтвердження проведеної реєстрації набуття громадянства України за народженням. Консульський збір за оформлення довідки про підтвердження проведеної реєстрації становить 28 євро.

2. При реєстрації народження моєї дитини у Франції моє ім'я чи прізвище було вказане з помилкою. Яка процедура набуття громадянства за народженням в цьому випадку?

Дані про батьків дитини (прізвище, ім'я, дата народження) повинні відповідати записові в їхньому паспортному документі. У разі розбіжностей таке свідоцтво про народження до розгляду не прийматиметься, і Вам потрібно звернутися до компетентних органів Франції з метою внесення виправлень до актового запису про народження Вашої дитини.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux