Консульський облік та постійне проживання за кордоном
Опубліковано 16 жовтня 2012 року о 00:00

Консульський облік полягає в реєстрації в ЗДУ (закордонній дипломатичній установі) громадянина України, який постійно проживає або тимчасово перебуває за кордоном, шляхом:

 •  внесення даних про громадянина України до облікової картки та електронного реєстру громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, що ведеться в ЗДУ за встановленою формою
 • проставлені в дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі – паспортний документ), проїзний документ дитини відповідної відмітки (штампу).

Консульський облік поділяється на постійний і тимчасовий.

Ha тимчасовий консульський облік в Посольстві України у Французькій Республіці (далі – ПУ) може бути прийнято громадян, які проживають або перебувають у межах консульського округу ПУ (Французька Республіка, Князівство Монако) і не оформили дозвіл про залишення на ПМП в уповноважених органах України.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Заява про прийняття на консульський облік;

з 16 років – заява подається особисто (blank-oblik.doc)

до 16 років – заява подається одним з батьків/опікунів/піклувальників (blank-oblik-dytyna.doc), а до заяви додаються:

оригінал та копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон законного представника;

оригінал та копія документів, що підтверджують повноваження законного представника;

2. Одна ВЕЛИКА фотокартка розміром 10х15 см із зображенням обличчя особи, яка приймається на консульський облік, виконана відповідно до рекомендацій ІКАО Doc 9303 (зображення обличчя повинне становити від 70 до 80 відсотків загальної площі фотокартки, фон — білий);

3.  Закордонний паспорт особи, яка приймається на консульський облік + копія першої сторінки;

4. Копія одного з документів, який містить інформацію про місце народження особи: паспорт громадянина України, АБО свідоцтво про народження, АБО витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини;

5. Копія довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання АБО копія паспорта громадянина України у формі книжечки (зі штампом про поточне місце реєстрації в Україні) ;

6. Копія чинного дозволу на перебування (titre de séjour / titre de séjour spécial / carte de résident / document de circulation pour mineur);

7. АБО копія актуального certificat de résidence délivré par la mairie / attestation de résidence fiscale, що підтверджує основну адресу місця проживання особи на території консульського округу ПУ.

УВАГА! Зазначені документи мають бути обов'язково оформлені відповідно до персональних даних пред'явника паспорта громадянина України для виїзду за кордон (прізвище та ім'я пред'явника закордонного паспорта України має співпадати з прізвищем та ім'ям особи, зазначеним в дозволі/довідці).

ВАРТІСТЬ ТА ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

Консульський збір за прийняття на тимчасовий консульський облік становить 18 євро за звичайним тарифом (закордонний паспорт з оформленим обліком у такому разі можна отримати через 10 робочих днів), або 36 євро за терміновим тарифом (у день прийому).

Оплата консульського збору здійснюється під час подачі документів виключно банківською карткою.

Діти віком до 16 років приймаються на тимчасовий облік безкоштовно.

УВАГА! Консульський прийом громадян проводиться особисто за попереднім записом. Запис на прийом Ви можете здійснити у розділі "Запис на прийом" (категорія консульської дії - "Паспортні дії")


УВАГА! Тимчасовий консульський облік не звільняє від вимоги надання заяви від другого з батьків (громадянина України) при перетині кордону дитиною до 16 років (громадянина України) у супроводі лише одного з батьків!

Ha постійний консульський облік в Посольстві України у Французькій Республіці (далі – ПУ) може бути прийнято ЛИШЕ громадян, які попередньо оформили дозвіл на виїзд / залишення на постійне проживання за кордоном (ПМП), про що свідчить штамп компетентних органів України у закордонному паспорті (за зразком pmp-dms.png), мають дозвіл на проживання на території Франції з перспективою дії не менше 90 днів та проживають у межах консульського округу ПУ (Французька Республіка, Князівство Монако).

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Заява про прийняття на консульський облік;

з 16 років – заява подається особисто (blank-oblik.doc)

до 16 років – заява подається одним з батьків/опікунів/піклувальників (blank-oblik-dytyna.doc), а до заяви додаються:

оригінал та копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон законного представника;

оригінал та копія документів, що підтверджують повноваження законного представника;

2. Одна ВЕЛИКА фотокартка розміром 10х15 см із зображенням обличчя особи, яка приймається на консульський облік, виконана відповідно до рекомендацій ІКАО Doc 9303 (зображення обличчя - від 70 до 80 відсотків загальної площі фотокартки, фон — білий);

3. Закордонний паспорт особи, яка приймається на консульський облік + копія першої сторінки закордонного паспорта та сторінки з відміткою (ДМС України або ПУ) про оформлення постійного місця проживання за кордоном;

4. Копія одного з документів, який містить інформацію про місце народження особи: паспорта громадянина України АБО свідоцтва про народження АБО витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини;

5. Копія чинного дозволу на перебування (titre de séjour / titre de séjour spécial / carte de résident / document de circulation pour mineur);

6. АБО Копія актуального certificat de résidence délivré par la mairie / attestation de résidence fiscale, що підтверджує основну адресу місця проживання особи на території консульського округу ПУ.

УВАГА! Зазначені документи мають бути обов'язково оформлені відповідно до персональних даних пред'явника паспорта громадянина України для виїзду за кордон (прізвище та ім'я пред'явника закордонного паспорта України має співпадати з прізвищем та ім'ям особи зазначеним в дозволі/довідці).

ВАРТІСТЬ ТА ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

Консульський збір за прийняття на постійний консульський облік становить 18 євро за звичайним тарифом (закордонний паспорт з оформленим обліком у такому разі можна отримати через 10 робочих днів), або 36 євро за терміновим тарифом (в день прийому).

Оплата консульського збору здійснюється під час подачі документів виключно банківською карткою.

Діти віком до 16 років приймаються на постійний облік безкоштовно.

УВАГА! Консульський прийом громадян проводиться особисто за попереднім записом. Запис на прийом Ви можете здійснити у розділі "Запис на прийом" ((категорія консульської дії - "Паспортні дії")

У випадку подачі документів під час виїзного обслуговування усім заявникам (незалежно від їх віку та типу обліку - постійного або тимчасового) потрібно мати додатково до переліку документів, що зазначений вище, фотокартку розміром 10 х 15 см, на білосніжному фоні, розмір обличчя - 65%.

Зразок фотокартки: 


Громадяни України, які виїхали за кордон тимчасово та досягли 16-річного віку, можуть особисто подати до Посольства України у Франції клопотання про залишення на постійне проживання за кордоном. 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ 

1. Дійсний документ, що посвідчує особу та підтверджує її належність до громадянства України, а також дає право на виїзд з України + копія;

2. Заповнена та підписана заява;

Бланк для заповнення: zayava-pmp.doc

3. Одна кольорова фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см;

4. Копія паспорта громадянина України (за наявності);

5. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

6. Довідка про реєстрацію особи громадянином України - для осіб, яким було оформлено в ЗДУ громадянство України, починаючи з 01 березня 2001 року;

7. Документ, що підтверджує сплату консульського збору (185 євро), або документ, на підставі якого заявник звільняється від його сплати.

Для оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном особи, яка не досягла 16 років, законний представник подає щодо неї такі документи:

1. Заповнена та підписана законним представником заява - у випадку, коли законний представник не подає заяву щодо себе;

2. Свідоцтво про народження особи, яка не досягла 16-річного віку, та його копія. Для осіб, народжених за кордоном, починаючи з 01 березня 2001 року, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України та її копія;

3. Дійсний паспортний документ, що посвідчує особу законного представника, та його копія;

4. Одна кольорова фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см дитини;

5. Документи, що підтверджують повноваження законного представника, та їх копії. Повноваження одного з батьків дитини підтверджуються свідоцтвом про народження такої дитини. У разі невідповідності імені (імен) у документі, що підтверджує повноваження законного представника, та у паспортному документі додатково подаються документи, що підтверджують факт зміни імені;

6. Нотаріально засвідчена згода законних представників або одного з них, який залишається в Україні, про залишення на постійне проживання за кордоном особи, яка не досягла 16-річного віку, або свідоцтво про смерть чи рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання особи обмежено дієздатною, або недієздатною, або безвісно відсутньою, оголошення її померлою та копії таких документів. 

За відсутності одного з перерахованих документів подається рішення суду, яке дає право на виїзд дитини на постійне проживання за кордон, та його копія. У разі якщо інший законний представник є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується документально, його згода не вимагається. У такому випадку подається копія дійсного паспортного документа або свідоцтва про народження дитини, яким підтверджується, що інший законний представник є іноземцем або особою без громадянства. У разі якщо інший законний представник є громадянином України, який згідно з чинним законодавством України вважається таким, що постійно проживає за кордоном, що підтверджується документально, його згода не вимагається;

7. Нотаріально засвідчена заява про згоду дитини віком від 14 до 16 років на оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном;

Бланк для заповнення: zayava-zgoda-pmp.doc

8. Копія паспорта громадянина України (за наявності) та копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

9. Документ, що підтверджує сплату консульського збору (185 євро), у разі подання законним представником окремої заяви щодо оформлення документів на залишення на постійне проживання особи, яка не досягла 16-річного віку, або документ, на підставі якого законний представник звільняється від його сплати;

10. Документ особи віком від 14 до 16 років, що посвідчує особу та підтверджує її належність до громадянства України, а також дає право на виїзд з України, та його копія (для особи віком до 14 років – за наявності).

УВАГА! Незалежно від результатів розгляду поданої заяви консульський збір не повертається.

Рішення про скасування рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном приймається керівником закордонної дипломатичної установи, яка прийняла рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном у разі:

1) подання особою недійсних / підробних документів, завідомо неправдивих відомостей або приховування суттєвого факту, наявність якого перешкоджає оформленню документів для залишення на постійне проживання за кордоном;

2) якщо заявник протягом шести місяців з моменту направлення йому повідомлення про прийняте рішення не звернувся до ЗДУ для завершення оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном.

Про прийняте рішення про скасування рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном ЗДУ протягом п'яти робочих днів інформує заявника в письмовій формі засобами поштового або електронного зв'язку.

Підставами для зняття з консульського обліку є:

1) заява особи про зняття з консульського обліку, подана нею особисто. У разі зняття з консульського обліку особи, яка не досягла 16-річного віку, особи, усиновленої іноземцями або громадянами України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, або особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, така заява подається одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників;

2) закінчення строку перебування на консульському обліку;

3) припинення особою, яка перебуває на консульському обліку, громадянства України;

4) смерть особи, яка перебуває на консульському обліку;

5) невиконання громадянином України, який перебуває на постійному консульському обліку, обов'язку щодо актуалізації даних;

6) повідомлення МЗС України про повернення на постійне місце проживання в Україну усиновленої дитини;

7) повідомлення територіального органу/територіального підрозділу ДМС України разом із заявою про зняття з консульського обліку особи, яка досягла 14-річного віку, постійно проживала за кордоном, повернулася на постійне проживання в Україну та звернулася до територіального органу/ територіального підрозділу ДМС України з питання щодо оформлення паспорта громадянина України або анулювання штампу в паспорті громадянина України для виїзду за кордон про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання.

Документи для зняття з консульського обліку:

- Заява про зняття з консульського обліку (blank-znyattya.doc);

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

При знятті з постійного консульського обліку у паспорті громадянина України для виїзду за кордон ставиться відповідна відмітка (штамп). Внаслідок зняття з постійного консульського обліку штамп «постійне проживання» ПУ не анулюється. Його можуть анулювати у випадку повернення на постійне проживання до України органи Державної міграційної служби України (під час реєстрації місця проживання в Україні). Якщо Ви знову вирішити постійно проживати за кордоном, для відновлення штампу доведеться повторно подавати документи для отримання дозволу на постійне проживання за кордоном.

Зняття з постійного консульського обліку у разі припинення громадянства України здійснюється автоматично – на підставі відповідного повідомлення ДКС МЗС України, в якому зазначаються дата та номер Указу Президента України про припинення громадянства. У такому випадку датою зняття з постійного консульського обліку є дата видання відповідного Указу Президента України. Внесення відмітки про зняття з обліку не передбачено.

У разі смерті громадянина України зняття з постійного консульського обліку проводиться після отримання ПУ офіційного повідомлення про смерть. Внесення відмітки про зняття з обліку не передбачено. У разі смерті паспорт померлої особи здається до ПУ для списання та знищення у встановленому законодавством порядку.

Зняття з консульського обліку відбувається, як правило, у день звернення.

За зняття з консульського обліку консульський збір не стягується.

УВАГА! Консульський прийом громадян проводиться за попереднім записом. Запис на прийом Ви можете здійснити у розділі "Запис на прийом".

1. Чи можливо поставити на консульський облік транспортний засіб?

Ні, постановка транспортних засобів на консульський облік в Посольстві України за кордоном не передбачена положеннями чинного законодавства України.


З 4 квітня 2016 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», що встановлює нові правила реєстрації місця проживання громадян. Функцію з реєстрації місця проживання передано до виконавчих органів територіальних громад, відтак підрозділи міграційної служби припинили здійснення реєстрації місця проживання.

В цьому пункті зібрано відповіді на найбільш поширені запитання громадян стосовно нововведень.

Куди слід звертатися для того, щоб зареєструвати місце проживання?

Для реєстрації місця проживання слід звернутися до органів реєстрації, пошук яких можна здійснити за допомогою сервісу «ОРГАНИ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ».

Реєстрація місця проживання - це те ж саме, що і відома з радянських часів прописка?

Між цими процедурами є принципова різниця. Радянська прописка носила дозвільний характер. Тобто виконувала функцію закріплення населення за певною адміністративною одиницею через систему територіальних лімітів. Прописка дозволяла вселення та проживання додаткових мешканців, без врахування житлової площі, лише виключно стосовно близьких родичів.

Рішенням Конституційного Суду України від 14 листопада 2001 року адміністративно-дозвільний інститут прописки було скасовано. Тому, при реєстрації місця проживання не існує будь-яких обмежень щодо необхідних санітарних норм житлової площі та щодо кількості зареєстрованих осіб в одному житловому приміщенні.

Людина сама вибирає собі місце проживання і тільки ставить державу про це до відома. Ніяких повноважень, що обмежують право на вільний вибір місця проживання, у держави немає. І до майнових прав реєстрація взагалі ніякого відношення не має.

Які документи потрібні для того, щоб оформити реєстрацію?

Як і раніше, громадянин повинен подати:

1.Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Це може бути паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

2. Якщо реєструється дитина, яка не досягла 16 років, то подається свідоцтво про народження;

3.Квитанцію про сплату адміністративного збору (за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:

- у разі звернення особи протягом протягом 30 днів з моменту зняття з реєстрації - в розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

- у разі звернення особи з порушенням зазначеного терміну - в розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.

У разі реєстрації місця проживання одночасно зі зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується тільки за одну адміністративну послугу і зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання);

4. Документи, що підтверджують право особи на проживання в даному приміщенні. Це можуть бути документи на право власності, рішення суду про надання права на користування житловим приміщенням, договір оренди або інші документи. У разі якщо таких документів немає, реєстрація може здійснюватися тільки за згодою власника житла (якщо власників кілька - за згодою всіх власників);

5. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

Крім того, при реєстрації громадянину необхідно написати заяву у встановленій Кабінетом міністрів формі.

Скільки часу дається людині, яка переїхала на нове місце для того, щоб зареєструватися?

Відповідно до законодавства, особі, яка знялася з реєстрації в одному місці дається тридцять календарних днів на те, щоб зареєструватися в іншому. Ця норма нова. Раніше було - 10 днів.

Яка відповідальність передбачена за порушення терміну?

У цьому випадку, відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, при зверненні фізичної особи для реєстрації місця проживання складається адміністративний протокол.

Раніше в такому випадку накладався штраф у розмірі від 17 до 51 гривні. Відповідно до нового порядку громадянину, який порушив термін реєстрації вперше, загрожує попередження. Якщо ж таке правопорушення повториться при наступній зміні місця проживання протягом року, то тоді вже накладається штраф.

Скільки часу займає процес зняття з реєстрації і реєстрації на новому місці?

Як і раніше, існує можливість реєстрації з одночасним зняттям з реєстрації за попередньою адресою.

Тобто, при переїзді взагалі не потрібно зніматися з реєстрації. Достатньо звернутися до відповідного органу за новим місцем проживання і подати заяву на реєстрацію. І там зроблять обидві операції - знімуть з реєстрації за попереднім місцем проживання і зареєструють за новим. А місцевий орган влади за попереднім місцем проживання буде повідомлено про те, що дана особа там більше не проживає.

Що стосується тривалості самих процедур, то закон чітко встановлює, що всі формальності повинні відбуватися в день звернення.

Працівник органу реєстрації в день звернення особи або його представника або в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг або представника спеціалізованої соціальної установи, установи соціального обслуговування і соціального захисту, посадової особи виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, керуючого багатоквартирного будинку, органів державної реєстрації актів цивільного стану або даних від органу соціального захисту населення:

 • приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації місця проживання;
 • вносить відомості про реєстрацію місця проживання в документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (документ, до якого вносяться відомості про місце перебування - в разі реєстрації місця перебування).

У разі подання документів особами через центр надання адміністративних послуг, представника спеціалізованої соціальної установи, установи соціального обслуговування і соціального захисту, посадова особа виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, керуючого багатоквартирного будинки, датою реєстрації місця проживання / перебування є дата отримання органом реєстрації відповідних документів.

Чи може власник житла самостійно зняти з реєстрації осіб, які зареєстровані у цьому житловому приміщенні?

Це залежить від того, на яких підставах ці люди там проживають (зареєстровані). Якщо існує, наприклад, рішення суду, що дає право комусь жити в певному приміщенні, то право на проживання зберігається то тих пір, поки це рішення є чинним.

Якщо люди зареєстровані в приміщенні на основі договору оренди, то, відповідно, право на реєстрацію зберігається за ними до закінчення терміну договору. Після цього власник житла може їх зняти з реєстрації місця проживання. А також, до закінчення терміну дії договору, за рішенням судових органів.

Якщо реєстрація здійснювалася на підставі згоди власника житла, зняття з реєстрації без згоди особи здійснюється на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права користування житловим приміщенням, про виселення або про зняття з реєстрації місця проживання.

Люди, які тривалий час не проживають за місцем своєї реєстрації, повинні інформувати про це державу?

Такий обов'язок існує для деяких категорій громадян. Особи, які мають невиконані боргові зобов'язання, накладені на них в адміністративному порядку або судовим рішенням, або призиваються на строкову військову службу і не мають відстрочки, або беруть участь в судовому процесі в будь-якій якості, повинні, в разі, якщо вони більше місяця не проживають там, де вони зареєстровані, письмово повідомити орган реєстрації про своє місце перебування.

Як відбувається реєстрація дітей?

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Місцем проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я тощо, в якому вона проживає, якщо місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна.

У разі спору місце проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років визначається органом опіки та піклування.

Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає.

Як реєструються новонароджені діти?

На те, щоб виконати цю формальність, батькам дається три місяці з дня народження дитини.

За бажанням батьків, документи для реєстрації місця проживання новонародженої можуть бути подані до органів реєстрації актів цивільного стану одночасно з державною реєстрацією народження дитини.

Також є можливість зареєструвати місце проживання новонародженої одночасно з подачею заяви на державну допомогу при народженні дитини.

Яким чином інформація про місце реєстрації вноситься до паспорта?

Сьогодні в Україні існують два види паспортів громадянина України. Переважна більшість громадян, як і раніше користуються старими паспортами у формі книжечки. У такий паспорт ставиться штамп із зазначенням адреси.

З початку 2016 року в Україні почали вже видавати сучасні паспорта у вигляді ID-карт. Сьогодні їх отримують громадяни, яким виповнилося 14 років. Інформація про місце проживання заноситься на електронний чіп, вмонтований в такий паспорт.

Зараз в Україні перейменовується велика кількість населених пунктів і вулиць. Відповідно, у багатьох громадян змінюються адреси. Вони всі повинні подбати про те, щоб проставити в паспортах нові штампи?

Тільки за бажанням. Якщо громадянин хоче або йому це для чогось потрібно, він може звернутися до відповідного органу та змінити інформацію в паспорті. Це робиться безкоштовно. 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux