Тарифи консульського збору
Опубліковано 16 жовтня 2012 року о 00:00

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій
Посольством України у Французькій Республіці

(оновлено з 07 липня 2023 року)

 

з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

дол. США

євро

 І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

90

83

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років 40 37

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

28

4

Продовження строку дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

28

6

Прийняття на тимчасовий консульський облік

20

18

6

Прийняття на постійний консульський облік

20

18

УВАГА!

 ІІ. ДІЇ 3 ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

75

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

140

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

28

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

28

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

28

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

28

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

28

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

75

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

280

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

20

18

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

18

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

18

13

Оформлення документів для залишення на постійне місце проживання за кордоном

200

185

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

370

 ІІІ. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

65

60

 

дворазової

65

60

 

багаторазової

65

60

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

60

 

дворазової

65

60

 

багаторазової

65

60

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

багаторазової

65

60

 

*Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору та без урахування принципу взаємності

 

 

 IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

18

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

45

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

28

 V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

45

2

Легалізація документів юридичної особи (за документ)

100

95

 VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

95

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

а)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

140

б)

на підставі рішення суду

160

150

в)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

28

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

90

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

185

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів про реєстрацію цивільного стану, а також їх поновлення та анулювання

30

28

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

45

7 Повторна видача свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній дипломатичній установі)

50 45

8

Розгляд заяви про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

10

9

 VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.),крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

Посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 іншим особам

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 45 євро (50 дол. США)

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 370 євро (400 дол. США)

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 18 євро (20 дол. США)

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

45

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

30

60

 

 

 

28

55

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

30

60

 

 

28

55

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами „г” та „ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

30

28

є)

посвідчення заповітів

30

28

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

90

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 90 євро (100 дол. США)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя

30

28

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

9

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

20

18

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

37

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

 

10

37

 

10

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

18

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

18

11

Посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці

20

18

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

18

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 23 євро (25 дол. США) і не більше 185 євро (200 дол. США)

14

Прийняття на зберігання документа

14 євро (15 дол. США) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 14 євро (15 дол. США) і не більше 185 євро (200 дол. США)

16

Вчинення морських протестів

150

140

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

18

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

28

VIII. ІНШІ ДІЇ

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

140

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

45

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

28

При вчиненні консульської дії в позаробочий час чи в терміновому порядку – консульський збір справляється у подвійному розмірі.

Консульський збір сплачується безпосередньо у приміщенні консульського відділу Посольства за допомогою POS-терміналу банківською карткою.

Сплата консульського збору готівкою у консульському відділі Посольства заборонена

АЛГОРИТМ ОБЧИСЛЕННЯ КОНСУЛЬСЬКОГО ЗБОРУ ЗА ДЕЯКІ КОНСУЛЬСЬКІ ДІЇ:

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон:

Ставка консульського збору за автоматизовану обробку даних при оформленні закордонного паспорта (37 євро) + ставка консульського збору за оформлення закордонного паспорта (83 євро)

Таким чином, сума консульського збору за оформлення паспорта особі у віці від 16 років виглядатиме так: 37 євро + 83 євро = 120 євро

За вчинення нотаріальної дії (посвідчення довіреності):

Ставка консульського збору за посвідчення довіреності, яка залежить від повноважень та ступеню спорідненості із заявником (28, 55, 110 євро) + ставка консульського збору за посвідчення Заяви про реєстрацію довіреності в Єдиному державному реєстрі довіреностей (18 євро).

Таким чином, сума консульського збору за оформлення довіреності виглядатиме так: 28 євро + 18 євро = 46 євро за оформлення довіреності на одного з батьків або одного з подружжя або одного з дітей, який досяг 18 років, на право користування і розпорядження майном, окрім транспортних засобів.

КАТЕГОРІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКИМ НАДАЮТЬСЯ ПІЛЬГИ ПРИ СПЛАТІ КОНСУЛЬСЬКОГО ЗБОРУ

Відповідно до норм Положення про консульський збір від сплати консульського збору за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон звільняються особи, які не досягли 16-річного віку.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux