Портал в режимі тестування та наповнення
Двостороннє торговельно-економічне співробітництво між Україною та Францією
Опубліковано 08 травня 2020 року о 12:00

Франція - важливий і надійний торговельний партнер України, один із провідних інвесторів у економіку нашої держави. За результатами 2019 року Франція посіла 8 місце серед торговельних партнерів України серед країн Європи з питомою вагою 4,65% від загального товарообігу, а також 9-те місце серед країн світу за інвестиціями в економіку України.

Одним з важливих інструментів двосторонньої співпраці в економічній сфері є Змішана Українсько-Французька Міжурядова Комісія з економічного співробітництва.

Наразі проведено 7 засідань Комісії (останнє - 30 жовтня 2018 року у м. Київ). На засіданні сторонами обговорено подальший розвиток партнерства між Україною та Францією, у тому числі в сферах енергетики, енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії; інфраструктури і транспорту; cільськогосподарського сектору, охорони навколишнього природного середовища, активізації бізнес-діалогу. За результатами проведення підписано Протокол сьомого засідання Комісії та Меморандум про співробітництво між ДП НЕК «Укренерго» та компанією RTE щодо розвитку енергетичних мереж, що відкриває нові перспективи співпраці в енергетичному секторі та має на меті сприяння інтеграції української енергосистеми до європейської шляхом застосування інноваційних рішень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 940 "Про голів Української частини спільних міжурядових комісій з питань співробітництва" Головою Української частини Змішаної Українсько-Французької Міжурядової Комісії з економічного співробітництва призначено Міністра внутрішніх справ України А. Б. Авакова.

Великі французькі компанії успішно працюють в різних сферах на території нашої держави: сільському господарстві (Louis Dreyfus, Mas Seeds, Maisadour), виробництві харчових продуктів (Danone, Lactalis, Belle), торгівлі (Auchan, Leroy Merlin), енергетиці (RTE, Engie, Total Eren), виробництві промислових товарів (Imerys, Veralia). В якості яскравого прикладу такого взаємовигідного співробітництва варто відзначити контракт з французькою компанією Airbusщодо постачання 55 вертольотів французького виробництва для потреб МВС України та підписання міжурядової рамкової угоди на виготовлення і поставку для потреб системи прикордонної безпеки 20 прикордонних патрульних катерів французької компанії OCEA.

Розвивається співробітництво в ІТ сфері, зокрема на базі інноваційного парку Unit City нещодавно відкрито «La French Tech Kyiv» - філіалу французького руху стартапів «La French Tech», що об’єднує стартапи, інвесторів та творців бізнес-середовищ.

За результатами 2019 року загальний товарообіг між Україною та Францією становив 2589,4 млн. дол. США (+13,5% порівняно з 2018 р.). Зростання відбулося за рахунок збільшення як експорту на 12,7%, так й імпорту на 13,9% порівняно з відповідним періодом попереднього року (табл.1). Зовнішньоторговельне сальдо є негативним для України та становить -1038,8 млн. дол. США.

Таблиця 1

Торгівля товарами та послугами між Україною та Францією, млн. дол. США

Показник

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

+/-, %

ЗТО

2355,7

2503,3

2705,0

2040,6

1609,0

2194,0

2176,5

2280,9

2589,4

13,5

товарами

2072,2

2213,5

2405,6

1799,9

1389,9

1984,0

1982,9

2013,9

2249,3

11,7

послугами

283,5

289,8

299,4

240,7

219,1

210,0

193,6

267,0

340,2

27,4

Експорт

683,1

687,7

818,7

657,1

604,8

572,2

531,8

688,2

775,3

12,7

товарів

570,7

549,1

679,2

532,7

497,9

453,7

419,1

537,6

596,5

11,0

послуг

112,4

138,6

139,5

124,4

106,9

118,5

112,6

150,6

178,8

18,7

Імпорт

1672,6

1815,6

1886,3

1383,5

1004,2

1621,8

1644,7

1592,7

1814,1

13,9

товарів

1501,5

1664,4

1726,4

1267,2

892,0

1530,3

1563,7

1476,3

1652,8

12,0

послуг

171,1

151,2

159,9

116,3

112,2

91,5

81,0

116,4

161,3

38,6

Сальдо

-989,5

-1127,9

-1067,6

-726,4

-399,4

-1049,7

-1113,0

-904,5

-1038,8

14,9

товарами

-930,8

-1115,3

-1047,2

-734,5

-394,1

-1076,7

-1144,6

-938,7

-1056,3

12,5

послугами

-58,7

-12,6

-20,4

8,1

-5,3

27,0

31,6

34,2

17,5

-49,0

За даними Держстату України 

 

Основними статтями українського товарного експорту у Францію у 2019 р. були: насіння і плоди олійних рослин (28,6%), залишки та відходи харчової промисловості (16,6%), жири та олії тваринного або рослинного походження (16,0%), одяг та додаткові речі до одягу, текстильні (5,8%), деревина та вироби з неї (5,2%), чорні метали (3,4%), їстівнi плоди та горiхи (3,3%), меблі (3,1%), реактори, котли, машини (2,2%), зернові культури (2,0%).

За результатами 2019 року зафіксоване зменшення деяких найбільших статей українського товарного експорту: залишки та відходи харчової промисловості (-6,8%) та реактори, котли, машини (-8,7%).

Втім, воно було компенсоване зростанням таких торговельних позицій, як насіння і плоди олійних рослин (+31,3%), деревина та вироби з неї (+39,1%), їстівнi плоди та горiхи (+25,5%), меблі (+28,9%), зернові культури (+14,9%), жири та олії тваринного або рослинного походження (+11,2%), залізничні локомотиви (+59%), молоко, молочні продукти, яйця, натуральний мед (+15,2%).

Таблиця 2

Групи-лідери експорту товарів з України до Франції за 2019 р.


Найменування групи, розділу за УКТ ЗЕД

Вартість, млн. дол. США

Частка, %

Динаміка, %

Всього

596,5

100,0

10,9

12 насiння і плоди олійних рослин

170,6

28,6

31,3

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

99,3

16,6

-6,8

15 жири та олії тваринного або рослинного походження

95,7

16,0

11,2

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

34,7

5,8

6,5

44 деревина і вироби з деревини

30,9

5,2

39,1

72 чорнi метали

20,2

3,4

0,7

08 їстівнi плоди та горiхи

19,7

3,3

25,5

94 меблi

18,2

3,1

28,9

84 реактори ядерні, котли, машини

13,1

2,2

-8,7

10 зерновi культури

11,8

2,0

14,9

73 вироби з чорних металiв

11,2

1,9

-10,7

85 електричнi машини

7,5

1,3

29,5

28 продукти неорганiчної хiмiї

5,9

1,0

-28,1

За даними Держстату України 


Основу французького товарного імпорту до України у 2019 р. складали: різноманітна хімічна продукція (16,3%), засоби наземного транспорту крім залізничного (14,9%), фармацевтичні товари (11,0%), ефірні олії (8,4%), реактори ядерні, котли та машини (7,5%). Збільшення французького імпорту на 11,6% було зумовлено зростанням постачання на український ринок майже всіх основних статей –засоби наземного транспорту крім залізничного (+21,0%), фармацевтичні товари (+18,4%), палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки (+40,4%), літальні апарати (+63,7%), ефірні олії (+19,2%).   

Таблиця 3

Групи-лідери імпорту товарів з Франції до України у 2019 р.

Найменування групи, розділу за УКТ ЗЕД

Вартiсть, млн. дол. США

Частка, %

Динаміка, %

Всього

1652,8

100,0

11,6

38 різноманітна хімічна продукція

270,2

16,3

1,0

87 засоби наземного транспорту крім залізничного

245,9

14,9

21,0

30 фармацевтична продукція

181,8

11,0

18,4

33 ефiрнi олії

138,1

8,4

19,2

84 реактори ядерні, котли, машини

123,9

7,5

2,6

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

88,2

5,3

40,4

85 електричнi машини

73,5

4,4

15,9

12 насiння і плоди олійних рослин

47,5

2,9

-6,7

39 пластмаси, полімерні матеріали

41,5

2,5

-6,7

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

35,6

2,2

18,7

88 літальні апарати

32,9

2,0

63,7

За даними Держстату України


Щодо торгівлі послугами, то за звітний період вартість наданих Україною послуг Франції становила 178,8 млн. дол. США, що на 16,1% більше порівняно з 2018 роком. Основними статтями експорту українських послуг до Франції є транспортні послуги (35,4%), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (32,8%), ділові послуги (19,0%) та послуги з переробки матеріальних ресурсів (6,1%).

Французькі компанії надають в Україні ділові послуги (28,3%), транспортні послуги (27,7%), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (11,7%), послуги, пов’яхані з фінансовою діяльністю (11,5%), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (9,6%). Загалом, у 2019 році імпорт французьких послуг до України зріс на 32,1% до 161,3 млн. дол. США.

Сальдо торгівлі послугами з Францією є позитивним для України та дорівнює 17,5 млн. дол. США.


У сфері інвестиційного співробітництва станом на 31.12.2019 року обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з Франції в економіці України виріс з 744,4 млн. дол. США до 845,5 млн. дол. США (+13,6% з початку року). За цим показником Франція займає восьме місце серед інших країн світу (2,4%). Зростання показників було спричинено збільшенням інвестицій у фінансову та страхову діяльність (+23,6%) та оптову та роздрібну торгівлю (+7,2%), хоча спостерігалося скорочення інвестицій у транспортування, складське господарство (-8,9%) та промисловість (-0,3%), зокрема у виробництво хімічної продукції (-4,6%) та металургійне виробництво (-10,9%), що було частково компенсовано зростанням інвестицій у виробництво харчових продуктів (+5,9%) та у виробництво гумових та пластмасових виробів (+9,6%).

За основними видами економічної діяльності прямі інвестиції французьких компаній розподіляються таким чином:

Фінансова та страхова діяльність – 385,5 млн. дол. США (45,6%);

Торгівля (оптова та роздрібна), ремонт автомобілів – 193,8 млн. дол. США (22,9%);

Переробна промисловість – 164,8 млн. дол. США (19,5%);

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 50,4 млн. дол. США (6,0%);

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 50,2 млн. дол. США (5,9%);

Транспорт, складське господарство – 32,0 млн. дол. США (5,5%);

Машинобудування, крім ремонту – 30,2 млн. дол. США (3,8%);

Сільське господарство – 28,3 млн. дол. США (3,3%).


Інвестиції з України в економіку Франції у 2019 році знизилися з 146,6 до 140,6 тис. дол. США (-4,1%).


Динаміка прямих інвестицій з Франції в економіку України

 

Період

Обсяг інвестицій, млн. дол. США

Темп приросту, %

Питома вага у заг. структурі інвестицій до України, %

2010

2 105,4

52,4

4,6

2011

1 993,1

-5,3

4,1

2012

1 510,3

-24,2

2,9

2013

1 520,5

0,7

2,8

2014

1 341,9

н/д

3,5

2015

1 299,1

-3,2

4,0

2016

615,6

-52,6

2,0

2017

723,4

+17,5

2,3

2018

744,4

+2,9

2,3

2019

845,5

+13,6

2,4

За даними Держстату України

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 2014-2018 р. розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі). Різке зменшення інвестицій за новою методологією пояснюється тим, що переважна частка французьких інвестицій в Україні сконцентрована в банківському секторі, діяльність якого на сьогодні є збитковою. 

За обсягом надходження прямих інвестицій у 2019 р. Франція є восьмим найбільшим іноземним інвестором в українську економіку (91,2 млн. дол. США або 3,6% від загального обсягу надходження іноземних інвестицій в Україну).

 

Надходження прямих інвестицій в Україну за країнами-інвесторами

(найбільші обсяги) у 2019 році

 


млн. дол. США

у % до загального підсумку

Усього

2 531,1

100,0

у тому числіКiпр

965,6

38,1

Нiдерланди

308,1

12,2

Росiйська Федерацiя

200,5

7,9

Швейцарiя

154,7

6,1

Австрiя

104,1

4,1

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

101,2

4,0

Угорщина

98,3

3,9

Францiя

91,2

3,6Представники французького бізнесу про економічний потенціал України:

 https://www.youtube.com/watch?v=PGSVvuj_b0s&fbclid=IwAR1rJj2KXtjdKIymcvNxI8kTveQsuF_jqlC5Nky1nDFfXWV_exr4RSON4gg&app=desktop

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux