Двостороннє торговельно-економічне співробітництво між Україною та Францією
Опубліковано 08 травня 2020 року о 12:00

Франція - важливий і надійний торговельний партнер України, один із провідних інвесторів у економіку нашої держави. За результатами 2019 року Франція посіла 8 місце серед торговельних партнерів України серед країн Європи з питомою вагою 4,65% від загального товарообігу, а також 9-те місце серед країн світу за інвестиціями в економіку України.

Одним з важливих інструментів двосторонньої співпраці в економічній сфері є Змішана Українсько-Французька Міжурядова Комісія з економічного співробітництва.

Наразі проведено 7 засідань Комісії (останнє - 30 жовтня 2018 року у м. Київ). На засіданні сторонами обговорено подальший розвиток партнерства між Україною та Францією, у тому числі в сферах енергетики, енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії; інфраструктури і транспорту; cільськогосподарського сектору, охорони навколишнього природного середовища, активізації бізнес-діалогу. За результатами проведення підписано Протокол сьомого засідання Комісії та Меморандум про співробітництво між ДП НЕК «Укренерго» та компанією RTE щодо розвитку енергетичних мереж, що відкриває нові перспективи співпраці в енергетичному секторі та має на меті сприяння інтеграції української енергосистеми до європейської шляхом застосування інноваційних рішень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 940 "Про голів Української частини спільних міжурядових комісій з питань співробітництва" Головою Української частини Змішаної Українсько-Французької Міжурядової Комісії з економічного співробітництва призначено Міністра внутрішніх справ України А. Б. Авакова.

Великі французькі компанії успішно працюють в різних сферах на території нашої держави: сільському господарстві (Louis Dreyfus, Mas Seeds, Maisadour), виробництві харчових продуктів (Danone, Lactalis, Belle), торгівлі (Auchan, Leroy Merlin), енергетиці (RTE, Engie, Total Eren), виробництві промислових товарів (Imerys, Veralia). В якості яскравого прикладу такого взаємовигідного співробітництва варто відзначити контракт з французькою компанією Airbusщодо постачання 55 вертольотів французького виробництва для потреб МВС України та підписання міжурядової рамкової угоди на виготовлення і поставку для потреб системи прикордонної безпеки 20 прикордонних патрульних катерів французької компанії OCEA.

Розвивається співробітництво в ІТ сфері, зокрема на базі інноваційного парку Unit City нещодавно відкрито «La French Tech Kyiv» - філіалу французького руху стартапів «La French Tech», що об’єднує стартапи, інвесторів та творців бізнес-середовищ.


За результатами 6 місяців 2020 року загальний товарообіг між Україною та Францією становив 1096,1 млн. дол. США (-9,1% порівняно з 6 міс. 2019 р.). Зменшення товарообігу було спричинене зменшенням французького імпорту на -14,9% (зокрема, послуг на -27,7%). Проте необхідно відмітити позитивну динаміку українського експорту: +9,2% (табл.1). Зовнішньоторговельне сальдо є негативним для України та становить -458,4 млн. дол. США.

Таблиця 1

Торгівля товарами та послугами між Україною та Францією,  млн. дол. США

Показник

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6 міс. 2019

6 міс. 2020

+/-, %

ЗТО

2705,0

2040,6

1609,0

2194,0

2176,5

2280,9

1205,5

1205,5

1096,1

-9,1

товарами

2405,6

1799,9

1389,9

1984,0

1982,9

2013,9

1053,9

1053,9

957,6

-9,1

 послугами

299,4

240,7

219,1

210,0

193,6

267,0

151,7

151,7

138,5

-8,7

Експорт

818,7

657,1

604,8

572,2

531,8

688,2

291,9

291,9

318,8

9,2

товарів

679,2

532,7

497,9

453,7

419,1

537,6

205,4

205,4

227,4

10,7

послуг

139,5

124,4

106,9

118,5

112,6

150,6

86,6

86,6

91,4

5,6

Імпорт

1886,3

1383,5

1004,2

1621,8

1644,7

1592,7

913,6

913,6

777,2

-14,9

товарів

1726,4

1267,2

892,0

1530,3

1563,7

1476,3

848,5

848,5

730,2

-13,9

послуг

159,9

116,3

112,2

91,5

81,0

116,4

65,1

65,1

47,1

-27,7

Сальдо

-1067,6

-726,4

-399,4

-1049,7

-1113,0

-904,5

-621,7

-621,7

-458,4

-26,3

товарами

-1047,2

-734,5

-394,1

-1076,7

-1144,6

-938,7

-643,2

-643,2

-502,8

-21,8

послугами

-20,4

8,1

-5,3

27,0

31,6

34,2

21,5

21,5

44,4

106,3

За даними Держстату України 


Основними статтями українського товарного експорту у Францію у 1 пол. 2020 року були: залишки і відходи харчової промисловості (24,5%), жири та олії тваринного або рослинного походження (23,2 %), деревина і вироби з деревини (8,4%), чорнi метали (6,1%), їстівні плоди та горіхи (5,4%), одяг та додаткові речі до одягу, текстильні (4,8%).

За результатами 6 місяців 2020 року зафіксоване зменшення найбільших статей українського товарного експорту: залишки і вiдходи харчової промисловості(-12%), одяг та додаткові речі до одягу, текстильні (-15,6%), меблі (-15%).

Втім, воно було частково компенсоване зростанням майже всіх торговельних позицій, зокрема: жири та олії тваринного або рослинного походження (у 2 рази), електричнi машини (у 2,2 рази), насiння і плоди олійних рослин (у 3,9 рази), чорні метали (у 1,6 рази), залізничні локомотиви (у 1,7 рази).

Таблиця 2

 

Групи-лідери експорту товарів з України до Франції у 1 пів. 2020 р.

Найменування групи, розділу за УКТ ЗЕД

Вартість, млн. дол. США

Частка, %

Динаміка, %

Всього

227,4

100,0

10,7 

23 залишки і відходи харчової промисловості

55,7

24,5

-12,0

15 жири та олії тваринного або рослинного походження

52,7

23,2

103,5

44 деревина і вироби з деревини

19,0

8,4

22,9

72 чорнi метали

14,0

6,1

55,4

08 їстівні плоди та горiхи

12,2

5,4

9,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

11,0

4,8

-15,6

94 меблi

7,4

3,2

-15,0

84 реактори ядерні, котли, машини

7,3

3,2

16,4

85 електричнi машини

6,3

2,8

119,5

73 вироби з чорних металiв

5,8

2,5

6,5

12 насiння і плоди олійних рослин

4,8

2,1

287,4

86 залізничні  локомотиви

4,5

2,0

66,6

За даними Держстату України 


Основу французького товарного імпорту до України у 1 півріччі 2020 року складали: різноманітна хімічна продукція (20,6%), фармацевтична продукція (12,7), засоби наземного транспорту, крім залізничного (11,5), ефiрнi олії (6,9%), реактори ядерні, котли, машини (6,4%), зернові культури (4,5%).

 

Таблиця 3

Групи-лідери імпорту товарів з Франції до України у 1 пол. 2020 р.

Найменування групи, розділу за УКТ ЗЕД

Вартість, млн. дол. США

Частка, %

Динаміка, %

Всього

730,2

100,0

-14,9

38 різноманітна хімічна продукція

150,4

20,6

-21,0

30 фармацевтична продукція

92,5

12,7

17,3

87 засоби наземного транспорту крім залізничного

83,8

11,5

-29,1

33 ефiрнi олії

50,2

6,9

-24,2

84 реактори ядерні, котли, машини

46,5

6,4

-19,3

10 зерновi культури

33,0

4,5

29,8

12 насiння і плоди олійних рослин

28,3

3,9

-10,1

85 електричнi машини

25,8

3,5

-4,0

88 літальні апарати

20,7

2,8

1,7

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

16,4

2,2

70,5

За даними Держстату України


Щодо торгівлі послугами, то за звітний період вартість наданих Україною послуг Франції становила 91,4 млн. дол. США, що на 5,6% більше порівняно з відповідним періодом 2019 року. Основними статтями експорту українських послуг до Франції є послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (42,1%), транспортні послуги (29,0%), ділові послуги (20,5%), послуги з переробки матеріальних ресурсів (4,9%).

Варто зазначити, що приріст наданих Україною послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг становив +33,6% до 1 півріччя 2019 р., у той час як експорт транспортних послуг зазнав суттєвого падіння (-17,1%).

Французькі компанії надають в Україні ділові послуги (28,3%), транспортні послуги (24,4%), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (18,5%), послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (11,2%), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (7,4%), послуги, пов’язані з подорожами (5,9%).

Загалом, за 6 місяців 2020 року імпорт французьких послуг до України впав на 27,7% до 47,1 млн. дол. США. Значною мірою таке падіння було зумовлено скороченням удвічі транспортних послуг з Франції та майже удвічі послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю (-46,1%), послуг, пов’язаних з подорожами (-40,8%), та державних послуг (-47,7%). З іншого боку, зросли послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (+32,6%).

Сальдо торгівлі послугами з Францією є позитивним для України та дорівнює 44,4 млн. дол. США.

Представники французького бізнесу про економічний потенціал України:

 https://www.youtube.com/watch?v=PGSVvuj_b0s&fbclid=IwAR1rJj2KXtjdKIymcvNxI8kTveQsuF_jqlC5Nky1nDFfXWV_exr4RSON4gg&app=desktop

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux