Посольство України у Французькій Республіці

Київ 06:16

Двостороннє торговельно-економічне співробітництво між Україною та Францією

Довідка

про стан двостороннього торговельно-економічного співробітництва

між Україною та Францією

2018 рік

 

За результатами 2018 року загальний товарообіг між Україною та Францією становив 2280,9 млн. дол. США (+4,8% порівняно з 2017 р.). Зростання відбулося за рахунок збільшення українського експорту на 29,41%, в той час як французький імпорт зменшився на -3,16% порівняно з відповідним періодом попереднього року (табл.1). Зовнішньоторговельне сальдо є негативним для України та становить -904,5 млн. дол. США.

 

Таблиця 1

Торгівля товарами та послугами між Україною та Францією,  млн. дол. США

Показник

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

+/-, %

ЗТО

1930,2

2355,7

2503,3

2705,0

2040,6

1609,0

2194,0

2176,5

2280,9

4,80

товарами

1583,5

2072,2

2213,5

2405,6

1799,9

1389,9

1984,0

1982,9

2013,9

1,56

послугами

346,7

283,5

289,8

299,4

240,7

219,1

210,0

193,6

267,0

37,91

Експорт

599,9

683,1

687,7

818,7

657,1

604,8

572,2

531,8

688,2

29,41

товарів

476,9

570,7

549,1

679,2

532,7

497,9

453,7

419,1

537,6

28,27

послуг

123,0

112,4

138,6

139,5

124,4

106,9

118,5

112,6

150,6

33,75

Імпорт

1330,4

1672,6

1815,6

1886,3

1383,5

1004,2

1621,8

1644,7

1592,7

-3,16

товарів

1106,7

1501,5

1664,4

1726,4

1267,2

892,0

1530,3

1563,7

1476,3

-5,59

послуг

223,7

171,1

151,2

159,9

116,3

112,2

91,5

81,0

116,4

43,70

Сальдо

-730,5

-989,5

-1127,9

-1067,6

-726,4

-399,4

-1049,7

-1113,0

-904,5

-18,73

товарами

-629,8

-930,8

-1115,3

-1047,2

-734,5

-394,1

-1076,7

-1144,6

-938,7

-17,99

послугами

-100,7

-58,7

-12,6

-20,4

8,1

-5,3

27,0

31,6

34,2

8,23

За даними Держстату України

 

Основними статтями українського товарного експорту у Францію у 2018 р. були: насіння і плоди олійних рослин (24,2%), залишки та відходи харчової промисловості (19,8%), жири та олії тваринного або рослинного походження (16,0%), одяг та додаткові речі до одягу, текстильні (6,1%), деревина та вироби з неї (4,1%), чорні метали (3,7%), їстівнi плоди та горiхи (2,9%), реактори, котли, машини (2,7%), меблі (2,6%), вироби з чорних металів (2,3%).

 

За результатами 2018 року зафіксоване зменшення деяких найбільших статей українського товарного експорту: залишки та відходи харчової промисловості (-6,2%), спостерігається значне падіння за такими позиціями як мед, молоко та молочні продукти (на 63,3% з 12,4 млн дол. США до 4,6 млн дол. США) та різноманітна хімічна продукція (у 4,4 рази).

Втім, воно було компенсоване зростанням таких торговельних позицій, як насіння і плоди олійних рослин (в 2,8 рази), чорні метали (в 2 рази), зернові культури (в 10 разів), одяг та додаткові речі до одягу, текстильні (+10,7%), деревина та вироби з неї (+19%), меблі (+26,7%), вироби з чорних металів (15,9%), їстівнi плоди та горiхи (+4,7%), продукти неорганiчної хiмiї (в 7 разів), електричні машині (+9,8%), залізничні локомотиви (майже у 2,9 разів), що у підсумку забезпечило зростання українського товарного експорту на 28,3%.    

 

 

Таблиця 2

Групи-лідери експорту товарів з України до Франції за 2018 р.

 

Найменування групи, розділу за УКТ ЗЕД

Вартість, млн. дол. США

Частка, %

Динаміка, %

Всього

537,6

100,0

28,3

12 насiння і плоди олійних рослин

130,0

24,2

180,4

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

106,5

19,8

-6,2

15 жири та олії тваринного або рослинного походження

86,1

16,0

3,7

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

32,6

6,1

10,7

44 деревина і вироби з деревини

22,2

4,1

19,0

72 чорнi метали

20,1

3,7

104,9

08 їстівнi плоди та горiхи

15,7

2,9

4,7

84 реактори ядерні, котли, машини

14,4

2,7

0,4

94 меблi

14,1

2,6

26,7

73 вироби з чорних металiв

12,5

2,3

15,9

10 зерновi культури

10,3

1,9

923,5

28 продукти неорганiчної хiмiї

8,2

1,5

608,1

85 електричнi машини

5,8

1,1

9,8

За даними Держстату України

 

Основу французького товарного імпорту до України у 2018 р. складали: різноманітна хімічна продукція (17,8%), засоби наземного транспорту крім залізничного (13,8%), фармацевтичні товари (10,4%), реактори ядерні, котли та машини (8,2%), ефірні олії (7,9%). Зменшення французького імпорту на 5,6% було зумовлено зниженням постачання на український ринок трьох головних статей – різноманітна хімічна продукція (-2,4%), засоби наземного транспорту крім залізничного (-9,5%) та палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки (-74,3%).    

Таблиця 3

Групи-лідери імпорту товарів з Франції до України у 1 пол. 2018 р.

Найменування групи, розділу за УКТ ЗЕД

Вартiсть, млн. дол. США

Частка, %

Динаміка, %

Всього

1476,3

100,0

-5,6

38 різноманітна хімічна продукція

263,1

17,8

-2,4

87 засоби наземного транспорту крім залізничного

203,6

13,8

-9,5

30 фармацевтична продукція

153,5

10,4

11,3

84 реактори ядерні, котли, машини

120,8

8,2

0,8

33 ефiрнi олії

115,9

7,9

22,4

85 електричнi машини

63,4

4,3

26,5

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

62,8

4,3

-74,3

12 насiння і плоди олійних рослин

51,0

3,5

9,9

За даними Держстату України

 

Щодо торгівлі послугами, то за звітний період вартість наданих Україною послуг Франції становила 150,6 млн. дол. США, що на 27,8% більше порівняно з 2017 роком. Основними статтями експорту українських послуг до Франції є транспортні послуги (36,0%), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (31,8%), ділові послуги (19,4%) та послуги з переробки матеріальних ресурсів (6,5%).

Французькі компанії надають в Україні ділові послуги (26,5%), транспортні послуги (26,2%), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (18,1%), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (10,4%). Загалом, у 2018 році імпорт французьких послуг до України зріс на 38,7% до 116,4 млн. дол. США.

Сальдо торгівлі послугами з Францією є позитивним для України та дорівнює 34,2 млн. дол. США.

 

У сфері інвестиційного співробітництва станом на 31.12.2018 року обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з Франції в економіці України зменшився з 723,4 млн. дол. США до 636,0 млн. дол. США (-12,1% з початку року). За цим показником Франція займає дев’яте місце у світі (2%). Таке падіння показників було спричинено відтоком капіталу майже з усіх напрямків діяльності, окрім транспортування, складське господарство (+7,5 1 млн. дол. США) та виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (+4,1 млн. дол. США).

За основними видами економічної діяльності прямі інвестиції французьких компаній розподіляються таким чином:

-        Фінансова та страхова діяльність – 197,1 млн. дол. США (31,0%);

-        Торгівля (оптова та роздрібна), ремонт автомобілів – 180,1 млн. дол. США (28,3%);

-        Переробна промисловість – 163,9 млн. дол. США (25,8%);

-        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 52,6 млн. дол. США (8,3%);

-        Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 47,6 млн. дол. США (7,5%);

-        Транспорт, складське господарство – 35,1 млн. дол. США (5,5%);

-        Машинобудування, крім ремонту – 31,3 млн. дол. США (4,9%);

-        Сільське господарство – 27,3 млн. дол. США (4,3%).

 

Інвестиції з України в економіку Франції у 2018 році знизилися з 152,7 тис. до 146,6 тис. дол. США (-4,0%).

 

Динаміка прямих інвестицій з Франції в економіку України

 

Період

Обсяг інвестицій, млн. дол. США

Темп приросту, %

Питома вага у заг. структурі інвестицій до України, %

2010

2 105,4

52,4

4,6

2011

1 993,1

-5,3

4,1

2012

1 510,3

-24,2

2,9

2013

1 520,5

0,7

2,8

2014

1 341,9

н/д

3,5

2015

1 299,1

-3,2

4,0

2016

615,6

-52,6

2,0

2017

723,4

+17,5

2,3

2018

636,0

-12,1

2,0

За даними Держстату України

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 2014-2018 р. розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі). Різке зменшення інвестицій за новою методологією пояснюється тим, що переважна частка французьких інвестицій в Україні сконцентрована в банківському секторі, діяльність якого на сьогодні є збитковою.

Дані станом на 2014-2017 років оновлені.

 

Проте за обсягом надходження прямих інвестицій у 2018 р. Франція є п’ятим найбільшим іноземним інвестором в українську економіку (110,9 млн. дол. США або 3,9% від загального обсягу надходження іноземних інвестицій в Україну).

 

Надходження прямих інвестицій в Україну за країнами-інвесторами

(найбільші обсяги) у 2018 році

 

 

млн. дол. США

у % до загального підсумку

Усього

2 869,9

100,0

у тому числі

 

 

Нiдерланди

951,5

33,2

Росiйська Федерацiя

495,6

17,3

Кiпр

477,6

16,6

Австрiя

203,7

7,1

Францiя

110,9

3,9

Велика Британія

98,7

3,4

Польща

90,6

3,2

 

 

Березень 2019 року                                                                       ПУ у Франції