Посольство України у Французькій Республіці

Київ 03:56

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Шановні громадяни,

В консульському відділі Посольства України у Франції встановлена система прийому клопотань громадян України щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що базується на принципі он-лайн внесення даних особи, що клопоче до Єдиного державного демографічного реєстру.

Єдиний державний демографічний реєстр - це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру.

В ході опрацювання клопотань щодо оформлення паспорта Посольством до Реєстру вноситься інформація про особу з використанням відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справ (далі - ВІС).

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Оформлення, видача та обмін паспорта здійснюється Посольством громадянам, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном відповідно до:

  • Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення, затвердженого постаново КМУ від 07.05.2014 року №152.

 

ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТА

1. Особам, які досягли 16-ти річного віку паспорт оформлюється на 10 років на підставі особистої заяви-анкети (роздруковується в Посольстві після внесення даних про особу).

2. Особам, які не досягли 16-річного віку, паспорт оформлюється на 4 роки (у тому числі особам, які досягли, наприклад 14-ти чи 15-ти річного віку) на підставі заяви-анкети одного з батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі - на підставі заяви-анкети того з батьків, з ким проживає особа) або інших законних представників. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

Для оформлення паспорта до закордонної дипломатичної установи України заявником подається (оригінали та копії):

1) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Стаття 5 Закону України „Про громадянство” до таких відносить наступні: паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну.

Підтвердженням громадянства неповнолітньої особи, яка народилася за кордоном, може слугувати довідка про реєстрацію особи громадянином України. Така довідка видається Посольством на дітей, одним з батьків яких є громадянин України, та які народилися на території Франції після 01 березня 2001 року. Більше інформації про порядок реєстрації дитини громадянином України у розділі «Громадянство».

2) свідоцтво про народження (лише у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон вперше особі, що не досягла шістнадцятирічного віку);

3) документ (відмітка в паспорті), що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (термін та мета перебування за кордоном не має значення). На території Франції до таких документів відносяться (перелік не є вичерпним):

Titre de séjour en cours de validité / дійсна посвідка на проживання

Vignette OFIII en cours de validité / дійсний дозвіл ОФІІ

Facture EDF ou GDF, établie au nom d’intéressé / фактура EDF або GDF на ім’я заявника

Certificat de domicile délivré par la Mairie de résidence / довідка з місця проживання

Carte sociale d’assurance / соціальна картка

Contrat de bail établie au nom d’intéressé / договір оренди на ім’я заявника

Contrat de travail / договір на працевлаштування

Contrat d’étude / договір на навчання

Attestation d’étude / довідка з місця навчання

Attestation de travail / довідка з місця роботи

Attestation de domicile / довідка з місця проживання.

4) УВАГА! Подання документів на оформлення паспорта особі, яка не досягла 16 років, здійснюється її законним представником (батьком або матір'ю).

У разі оформлення паспорта особі, яка не досягла 12 років, має бути подано одну кольорову фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів на білому фоні (без слідів спалахів на обличчі) хорошої контрастності, паспортного формату (обличчя має займати не менше 60 відсотків фотокартки) для отримання відцифрованого зображення особи шляхом сканування. Присутність такої особи не обов'язкова.

Прохання не робити у кабінках загального доступу (жодного разу фото звідти не задовольнило вимог паспортної програми).

У разі оформлення паспорта особі, яка досягла 12 років, її присутність при поданні документів є обов’язковою умовою, оскільки здійснюватиметься процедура сканування відбитків пальців рук цієї особи за згодою батьків (законних представників).

У разі оформлення паспорта особі, яка досягла 14 років, здійснюється додатково процедура сканування її особистого підпису.

8) (у разі потреби) заяву про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта для виїзду за кордон (у цьому випадку особі видається паспорт, що не містить безконтактного електронного носія).

У разі оформлення паспорта особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, таку заяву від її імені подають батьки (якщо батьки не перебувають у шлюбі, - той з батьків, з ким проживає особа) або інші законні представники. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

Документ про реєстрацію акта цивільного стану, виданий компетентним органом іноземної держави, подається легалізованим (апостильованим), якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України (документ, у тому числі свідоцтво про народження, виданий компетентним органом Французької Республіки подається апостильованим з перекладом українською мовою. Апостиль та переклад таких документів робляться в апеляційних судах Cour d’Appel за місцем проживання).

УВАГА! Після введення персональних даних особи, на ім’я якої здійснюється оформлення паспорта для виїзду за кордон, в електронній формі консульською посадовою особою у ВІС формується заява-анкета, яка роздруковується консульською посадовою особою такому заявнику та надається для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки особа власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних фізичної особи, на ім’я якої здійснюється оформлення паспорта.

Оригінали документів повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду. До заяви-анкети додаються копії відповідних документів (необхідно принести з собою).

Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді в базі даних Реєстру.

 

ОБМІН ПАСПОРТА

Обмін паспорта здійснюється в порядку, встановленому для його оформлення, у разі:

- зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації), наприклад, переміни громадянином України, який постійно проживає за кордоном імені. Для осіб, які тимчасово проживають чи перебувають за кордоном (не оформлено постійне місце проживання за кордоном) лише у тому випадку, коли до внутрішнього паспорта внесено такі зміни;

- закінчення строку дії паспорта;

- відсутність вільних сторінок у паспорті;

- непридатності паспорта для подальшого використання;

- виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта.

При цьому, крім документів, передбачених для оформлення паспорта, заявник подає:

1) паспорт, що підлягає обміну (за виключенням його втрати/викрадення);

2) документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (у разі потреби).

Наприклад, у разі зміни прізвища особи, що тимчасово проживає за кордоном, обов’язково подається внутрішній паспорт вже зі зміненим прізвищем.

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта), особа зобов’язана подати зазначені документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

 

ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТА У ВИПАДКУ ВТРАТИ АБО ВИКРАДЕННЯ

Про втрату або викрадення за кордоном паспорта особа зобов’язана повідомити компетентним органам іноземної держави та Посольству України у Франції, а також має право звернутися до Посольства з клопотанням про оформлення нового паспорта для виїзду за кордон незалежно від терміну її перебування за кордоном.

Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого особа подає документи, передбачені для його оформлення, а також:

1) заяву про оформлення паспорта у зв’язку з його втратою або викраденням (у довільній формі);

2) документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами держави, в якій втрачено або викрадено паспорт, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення. У Франції таким документом є отримана в поліції довідка про втрату / крадіжку (certificat de perte ou de vol) або довідка про повідомлення про подію (certificat de la main courante).

У разі надходження повідомлення про втрату або викрадення паспорта закордонною дипломатичною установою України, на підставі обґрунтованого клопотання заявника, приймається рішення про видачу йому на час оформлення нового паспорта відповідної довідки. При цьому заявник подає одну додаткову кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 сантиметра.

Якщо у заявника відсутні документи, що підтверджують особу та громадянство України, така довідка може бути видана лише після отримання відповідних підтверджень.

Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта перебуваючи за кордоном, знайшла його, вона зобов’язана протягом доби здати знайдений паспорт для списання та знищення найближчій закордонній дипломатичній установі України.

 

ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТА НЕПОВНОЛІТНІМ ОСОБАМ

У разі оформлення паспорта особі, що не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, заявник разом із документами, передбаченими для оформлення чи обміну паспорта, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) свідоцтва про смерть другого з батьків;

2) рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

3) рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

4) рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

5) документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету;

6) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

7) нотаріально засвідчену заяву іншого з батьків (якщо він є громадянином України) або копію паспорта, що підтверджує його належність до громадянства іншої країни.

 

ВИДАЧА ВИГОТОВЛЕНОГО ПАСПОРТА

Паспорт видається особисто заявникові, а у виняткових випадках також його батькам (усиновлювачам) або іншим законним представникам у разі пред'явлення ними свого паспорта та відповідних підтверджуючих документів або іншій особі за дорученням заявника (додається до заяви-анкети).

Особа, якій видається паспорт, ставить дату та власноручний підпис за отримання паспорта в спеціально відведеній для цього графі заяви-анкети.

Під час видачі паспорта для виїзду за кордон проводиться перевірка персональних даних особи, на ім’я якої оформлено паспорт, у тому числі шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія (у разі оформлення паспорта з безконтактним електронним носієм).

Паспорт, без урахування строків доставки, видається ЗДУ у строк до трьох місяців з дня подання заяви-анкети та сплати консульського збору.

 

КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР

За оформлення паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється консульський збір у порядку та у розмірах, встановлених законодавством.

Документи, що підтверджують здійснення встановлених платежів, додаються до заяви-анкети.

За оформлення паспорта особі, яка не досягла 16 років, консульський збір не справляється (справляється тільки за розгляд заяви).

У разі коли в паспорті допущено помилку в інформації (з вини заявника), така інформація підлягає виправленню, а паспорт - обміну. У разі допущення помилки з вини Посольства України у Франції, консульський збір за обмін паспорта не справляється.

 

ПІДСТАВИ ВІДМОВИ У ВИДАЧІ ПАСПОРТА

ЗДУ має право відмовити особі у видачі паспорта, якщо:

1) стосовно видачі паспорта звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон;

2) особа вже отримала паспорт, який є дійсним на день звернення (крім обміну, видачі паспорта замість втраченого або викраденого, а також наявності другого паспорта для, оформленого за обґрунтованою заявою особи, у зв’язку зі здійсненням регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в’їзду до іноземних держав);

3) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта;

4) дані, отримані з баз даних Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.

Рішення про відмову у видачі паспорта доводиться до відома особи після встановлення підстав відмови. За бажанням заявника, рішення ЗДУ може бути надано йому в письмовій формі, з обов’язковим зазначенням згаданих підстав. Особа має право звернутися до ЗДУ з повторною заявою-анкетою про видачу паспорта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими їй було відмовлено в такій видачі.

 

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ У ВІДМОВІ В ОФОРМЛЕННІ ПАСПОРТА

Рішення про відмову в оформленні, видачі паспорта, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

У разі оскарження особою рішення про відмову в оформленні та видачі паспорта остаточне рішення щодо оформлення та видачі паспорта особі приймає МЗС. Інформація про результати розгляду скарги доводиться МЗС до відома особи в установлений законодавством строк.

 

ПОВЕРНЕННЯ, ЗНИЩЕННЯ, ТИМЧАСОВЕ ЗАТРИМАННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ ПАСПОРТА

  1. Повернення державі

Особа, яка проживає за кордоном та стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України “Про громадянство України”, зобов’язана у порядку, встановленому законодавством про громадянство України, повернути паспорт закордонній дипломатичній установі України.

У разі закінчення строку дії паспорта особи, яка проживає за кордоном, чи смерті особи, яка проживала за кордоном, паспорт повертається закордонній дипломатичній установі України.

  1. Тимчасове затримання або вилучення

Паспорт може бути тимчасово затримано чи вилучено ЗДУ у випадках використання паспорта для вчинення злочину, виявлення у ньому підробки, або припинення пред’явником громадянства України.

  1. Знищення

Паспорт вважається недійсним та знищується у разі:

-           коли він підлягає обміну у зв’язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

-          встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у паспортних документах, свідоцтві про народження тощо);

-          непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання;

-          припинення громадянства особи;

-          коли втрачений паспорт знайдено та повернуто до ЗДУ;

-          смерті особи, якій було видано такий паспорт;

-          оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства;

-          припинення громадянства України;

-          закінчення терміну дії паспорта.

За заявою особи її анульований паспорт може не вилучатися, якщо в ньому проставлені одна чи декілька дійсних віз, із зобов'язанням здати його після використання.

 

ВІДОМОСТІ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У БЕЗКОНТАКТНОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ НОСІЇ

До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вноситься:

1) інформація, що міститься на сторінці даних паспорта;

2) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів);

3) біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи (з 14 років), за згодою особи - відцифровані відбитки пальців рук (з 12 років));

4) дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій IKАО Doc 9303.

Внесення до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, додаткової змінної інформації (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів) здійснюється виключно за письмовим клопотанням особи, а стосовно особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - її батьків (усиновлювачів) або інших законних представників.

До паспортів, виданих особам, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а паспортів, виданих особам з фізичними вадами, - вноситься за їх бажанням.


Консульський відділ
Керівник: Собко Микола Миколайович
Перший секретар з консульських питань
Адреса:

21, avenue de Saxe, 75007, Paris

Телефон: +33 (0) 1 56 58 13 70
Факс: +33 (0) 1 56 58 13 76
Ел. пошта: consul_fr@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://www.facebook.com/serviceconsulaireukraineenfrance/
Графік роботи:

Консульський прийом громадян здійснюється за попереднім записом!

Документи подаються особисто!

Перелік необхідних документів для вчинення тієї чи іншої консульської дії розміщено за посиланням: https://france.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/faq 

Прийом громадян певних категорій (інваліди, тяжкохворі, особи з фізичними вадами) здійснюється у години прийому поза чергою за обов'язковим попереднім письмовим узгодженням. Відповідні звернення та підтверджуючі документи просимо надсилати за адресою: consul_fr@mfa.gov.ua

Запис не поширюється на випадки техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранень/загибелі громадян України, інших випадків, які загрожують життю або здоров’ю наших співвітчизників. Консульська допомога у таких випадках надається також у неприйомні і позаробочі години та вихідні і святкові дні.

понеділок (за попереднім записом)

09:30 - 13:00 (паспортні дії, консульський облік, громадянство, витребування)

15:00 - 16:00 (видача виготовлених паспортів без попереднього запису)

вівторок (за попереднім записом) 

09:30 - 13:00 (нотаріальні дії, витребування)

15:00 - 17:00 (нотаріальні дії, витребування)

середа (за попереднім записом)

09:30 - 13:00 (нотаріальні дії, витребування)

15:00 - 16:00 (видача виготовлених паспортів без попереднього запису)

четвер (за попереднім записом)

09:30 - 13:00 (паспортні дії, консульський облік, громадянство, витребування)

15:00 - 17:00 (паспортні дії, консульський облік, громадянство)

п'ятниця (за попереднім записом) 

09:30 - 13:00 (паспортні дії, консульський облік, громадянство, витребування)

15:00 - 16:00 (видача виготовлених паспортів без попереднього запису)

Письмові звернення консультативного характеру потрібно надсилати за адресою: consul_fr@mfa.gov.ua 

Кожного другого вівторка місяця проводиться прийом громадян з керівником установи та старшою консульською посадовою особою. Прийом проводиться, зокрема, з метою надання громадянам консульсько-правової допомоги. Консульські дії під час такого прийому не вчиняються! 

Запис на прийом з питань отримання консульсько-правової допомоги здійснюється шляхом подання Вашої заявки електронною поштою: consul_fr@mfa.gov.ua В заявці необхідно вказувати персональні відомості щодо особи, яка планує звернутися за консультацією (ПІБ, адресу перебування/проживання на території Франції, контактний номер телефону/електронної пошти), а також питання, яке планується порушити під час прийому. Заявки завершуються прийматись за 2 дні до проведення зазначеного прийому громадян.

Гаряча лінія: +33 (0) 1 43 06 07 37 (ВИКЛЮЧНО у разі загрози життю чи загибелі громадян України)

Графік запланованих виїзних консульських обслуговувань громадян у місцях їх компактного проживання у 2019 році розміщено у розділі "Консульські питання" - "Найбільш актуальні питання" - "Виїзне консульське обслуговування".

Консульський відділ Посольства України не проводить прийом громадян у такі святкові дні 2019 року:

Січень – 1, 7

Березень - 8

Квітень - 28, 29, 30

Травень – 1, 9

Червень 16, 17, 28

Серпень – 24, 26

Жовтень – 14

Грудень - 25

Святкові дні і дні релігійних свят в 2019 році в Україні

Дата

Назва свята

01 січня (вівторок)

Новий рік

07 січня (понеділок)

Різдво Христове

08 березня (п'ятниця)

День прав жінок

28 квітня (неділя)

Великдень

01 травня (середа)

День міжнародної солідарності трудящих

09 травня (четвер)

День Перемоги

16 червня (неділя)

Трійця

28 червня (п'ятниця)

День Конституції України

24 серпня (субота)

День Незалежності України

14 жовтня (понеділок)

25 грудня (середа)

День захисника України

Католицьке Різдво

Межі консульського округу:

Французька Республіка

Примітки:

УВАГА! Консульський збір сплачується безпосередньо у приміщенні консульського відділу Посольства за допомогою POS-терміналу банківською платіжною карткою.

УВАГА! Банківські картки, які не передбачають оплату поточних витрат у Франції (Americain Express, livret A тощо), до оплати НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

Сплата консульського збору готівкою у консульському відділі Посольства заборонена.