Посольство України у Французькій Республіці

6, Київ 13:37

Ведення консульського обліку ЗДУ

З метою упорядкування та приведення системи ведення консульського обліку закордонними дипломатичними установами України у відповідність до норм чинного законодавства МЗС України затверджено нові Правила ведення закордонними дипломатичними установами України консульського обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном (наказ МЗС України від 17.11.2011 № 337 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1458-11), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.12.2011 за № 1458/20196 (набрав чинності 29.12.2011)).

Консульський облік полягає в реєстрації в ЗДУ громадянина України, який постійно проживає або тимчасово перебуває за кордоном, шляхом внесення даних про громадянина України до облікової картки та електронного реєстру громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, що ведеться в ЗДУ за встановленою формою, проставленні в дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі – паспортний документ), проїзний документ дитини відповідної відмітки (штампу).

Консульський облік здійснюється у випадках:

1. постійного проживання громадянина України за кордоном на законних підставах;
2. тимчасового перебування громадянина України за кордоном на законних підставах більше ніж три місяці;
3. зміни місця проживання в межах однієї держави (переїзд з консульського округу однієї ЗДУ до консульського округу іншої) або переїзду з однієї іноземної держави до іншої;
4. зміни меж консульського округу ЗДУ;
5. усиновлення дитини - громадянина України іноземцем або громадянином України, який постійно проживає за кордоном.
Прийняття на консульський облік громадянина України здійснюється в ЗДУ, на території консульського округу якої він постійно проживає або планує тимчасово перебувати на законних підставах більше ніж три місяці.

Прийняття на консульський облік здійснюється на добровільній основі, за винятком прийняття на облік дітей-громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном, на підставі заяви громадянина України або його законного представника, яка подається до ЗДУ особисто або надсилається поштою.

Консульський облік поділяється на постійний і тимчасовий.

Облікова картка громадян України, які постійно проживають за кордоном

Додаток 2

до пункту 2.2 Правил ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей -громадян України, які всиновлені іноземцями

 

О Б Л І К О В А  К А Р Т К А

громадян України, які постійно проживають за кордоном

                                              

 

 

                                                                                                          місце

                                                                                                          для

                                                                                                          фотокартки

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові                         ____________________________

(якщо змінювалися, то слід                        ____________________________

зазначити всі, які мали)                              ____________________________

 

 

Число, місяць і рік народження                 ____________________________

 

Місце народження (область                       ____________________________

район, нас.пункт                                         ____________________________

 

 

Паспорт громадянина України                  ____________________________

для виїзду за кордон (серія, №,                  ____________________________

ким і коли виданий)                                               ____________________________

 

З якого часу постійно проживаєте                        ____________________________

за межами України                                      ____________________________

 

Останнє місце проживання в                     ____________________________

Україні (повна адреса)                                ____________________________

 

 

Місце постійного проживання за              ____________________________

кордоном (повна адреса мовою                 ____________________________

країни проживання)                                                ____________________________

 

 

Разом зі мною постійно проживають        ____________________________

неповнолітні (до 18 років) діти, які є        ____________________________

громадянами України (прізвище,              ____________________________

ім'я, по батькові, рік народження)             ____________________________

 

 

 

Підпис заявника_________________________

Облікова картка громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном

О Б Л І К О В А  К А Р Т К А

громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном

 

місце

для

фотокартки

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові           ____________________________

(якщо змінювалися, то слід           ____________________________

зазначити всі, які мали)                 ____________________________

        

Число, місяць і рік народження     ____________________________

        

Місце народження (область,          ____________________________

район, нас.пункт)                            ____________________________

        

Паспорт громадянина України     ____________________________

для виїзду за кордон (серія, №,   ____________________________

ким і коли виданий)                       ____________________________

        

З якого часу перебуваєте за       ____________________________

кордоном                                        ____________________________

        

Місце постійного проживання       ____________________________

в Україні (повна адреса)                ____________________________

        

Місце тимчасового                         ____________________________

проживання за кордоном              ____________________________

(повна адреса мовою країни         ____________________________

перебування), телефон                  ____________________________

          

Строк повернення в Україну          ____________________________                                              

 

Підпис заявника______________

П ам' ятка щодо консульського обліку

Шановні співвітчизники,

Посольство України раде вітати Вас у Франції та повідомляє, що, відповідно до українського законодавства, громадяни України, які виїхали за кордон на довготривалий час або на постійне проживання, мають право стати на облік у консульській установі України та знятися з обліку у разі зміни країни перебування (як це зазначено на останній сторінці вашого паспорта).

Консульський облік необхідний для ефективної реалізації інституту громадянства, який визначається наявністю певних прав та обов'язків як з вашого боку, так і з боку держави.

Консульський облік має бути оформлений одразу ж після отримання вами дозволу на тимчасове чи постійне проживання у країні перебування, відмінного від звичайної в’їзної візи, або ж при перебуванні у країні по довгостроковій візі.

Консульськими установами України за кордоном ведеться консульський облік:
- тимчасовий – громадян України, які прибули до іноземної держави на довготривалий термін з метою навчання, лікування, відрядження, за сімейних обставин (наприклад одруження), тощо, але не оформлювали відповідним чином свій виїзд на ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ в компетентних органах України.

- постійний - громадян України, які прибули до іноземної держави на ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ оформивши це відповідним чином в органах МВС України (у таких випадках консульський облік є обов’язковим).
Для оформлення консульського обліку вам необхідно подати заяву встановленої форми, заповнити відповідну анкету з вашою фотокарткою, представити ваш дійсний паспорт, посвідку на проживання, а також документи, які підтверджують мету вашого перебування у країні (шлюбні, студентські документи, про лікування, відрядження, контракт на роботу, тощо). Якщо у ваш паспорт вписані діти, що перебувають разом з вами, необхідно представити свідоцтво про народження дитини. При зміні ваших адресних даних у країні перебування необхідно повідомити про це Посольство.

При оформленні у ваш паспорт проставляється відмітка про прийняття на тимчасовий облік на термін, який зазначається у вашій заяві (з правом подальшого продовження на безоплатній основі) чи на постійне місце проживання (ПМП), в залежності від вашого випадку. За оформлення постійного консульського обліку стягується консульський збір у розмірі 13 Є, який вам необхідно сплатити чеком на ім’я Ambassade d’Ukraine(в разі оформлення консульського обліку по пошті необхідно докласти до документів конверт з вашою адресою та марками для повернення вам необхідних документів).

Під час поїздки в Україну (на канікули, у відпустку, ін.) при поверненні у Францію українські прикордонні органи перевіряють візу, яку вам замінює ваша посвідка на проживання, разом з відміткою в паспорті про ваш консульський облік.

Крім того наявність у Консульському відділі Посольства копій ваших документів зможе полегшити їх поновлення у випадку втрати, викрадення, тощо. Інформація про ваше перебування у Франції дозволить також полегшити Посольству роботу по захисту ваших прав та інтересів у Франції, а також забезпечити ваше конституційне право участі у суспільно-політичному житті України.

Консульський відділ Посольства України


Консульський відділ
Керівник: Собко Микола Миколайович
Перший секретар з консульських питань
Адреса:

21, avenue de Saxe, 75007 Paris

Телефон: +33 (0) 1 56 58 13 70
Факс: +33 (0) 1 56 58 13 76
Ел. пошта: consulat.ukraine@wanadoo.fr
Веб-сайт: https://www.facebook.com/serviceconsulaireukraineenfrance/
Графік роботи:

Прийом громадян: 

понеділок (за попереднім записом) - 09:30 - 13:00 (з питань вчинення нотаріальних дій, витребування та легалізація документів, оформлення шлюбних документів); 09:30 - 12:00 (з паспортних питань, консульського обліку, громадянства України); 12:00 - 13:00 (з візових питань); 12:00 - 13:00 (видача готових документів відбувається без запису)

вівторок (без попереднього запису) - 15:00 - 17:00 (оформлення посвідчення особи на повернення в Україну)

середа (за попереднім записом) - 09:30 - 13:00 (з питань вчинення нотаріальних дій, витребування та легалізація документів, оформлення шлюбних документів); 09:30 - 12:00 (з паспортних питань, консульського обліку, громадянства України), 12:00 - 13:00 (з візових питань); 12:00 - 13:00 (видача готових документів відбувається без запису)

четвер (без попереднього запису) - 09:30 - 13:00 (оформлення посвідчення особи на повернення в Україну)  

п'ятниця (за попереднім записом) - 09:30 - 13:00 (з питань вчинення нотаріальних дій, витребування та легалізація документів, оформлення шлюбних документів); 09:30 - 12:00 (з паспортних питань, консульського обліку, громадянства України); 12:00 - 13:00 (з візових питань); 12:00 - 13:00 (видача готових документів відбувається без запису)

УВАГА! Консульський збір сплачується безпосередньо у приміщенні консульського відділу Посольства за допомогою POS-терміналу банківською карткою.

Консульський збір для витребування документів, клопотання про які надсилаються поштою, сплачується банківським чеком на ім'я Ambassade d'Ukraine.

Сплата консульського збору готівкою у консульському відділі Посольства заборонена.

Консульський прийом громадян здійснюється за попереднім записом!

Запис проводиться на кожну консульську дію окремо по телефону: +33 (0) 1 56 58 13 70, або шляхом подання Вашої заявки електронною поштою: consulat.ukraine@wanadoo.fr (з питань нотаріату) та consulat.ukraine.paris@gmail.com (з паспортних питань, громадянства).

Документи подаються особисто!

УВАГА! Про готовність документів (надходження до установи паспорта громадянина України для виїзду за кордон, витребуваних актів цивільного стану, виданих в Україні, відомостей про непритягнення до кримінальної відповідальності) заявнику надсилається смс-повідомлення.

УВАГА! Прохання обов'язково завчасно інформувати консульський відділ Посольства (за вказаним номером телефону/електронною поштою) про неможливість прибуття у призначений день та час з метою надання можливості іншим особам записатися на прийом.

Для отримання розгорнутої інформації просимо перейти в рубрику "Найбільш актуальні питання" або рубрику "Перелік консульських дій" з обранням підрубрики, в залежності від Вашого питання.

Запис не поширюється на випадки техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранень/загибелі громадян України, інших випадків, які загрожують життю або здоров’ю наших співвітчизників. Консульська допомога у таких випадках надається також у неприйомні і позаробочі години та вихідні і святкові дні.

Гаряча лінія: +33 (0) 1 43 06 07 37

 

Графік запланованих виїзних консульських обслуговувань громадян у місцях їх компактного проживання у 2017 році:

19 січня - Ліон (адреса: 58, rue de Sèze, 69006, Lyon)

26 січня - Лілль (адреса: 89, boulevard Vauban, 59000, Lille)

2 лютого - Тулуза (адреса: 6, rue du Caillou Gris, 31200, Toulouse)

16 березня - Страсбург (адреса: 21, rue Trubner, 67000, Strasbourg)

11 травня - Метц (адреса: Grand Seminaire (salle Saint Etienne) 4, avenue Jean XXIII, 57000, Metz)

8 червня - Ніцца (адреса: 3, rue Guigonis, 06300, Nice)

15 червня - Ліон

14 вересня - Марсель 

12 жовтня - Тулуза

9 листопада - Лілль

16 листопада - Діжон

7 грудня - Страсбург

Виїзне консульське обслуговування громадян відбувається за вищевказаною адресою з 09:30 до 15:00 без перерви та без попереднього запису. 

Консульський відділ Посольства України не проводить прийом громадян у такі святкові дні 2017 року:

Січень – 2, 9

Березень - 8

Квітень - 17

Травень – 1, 2, 8, 9

Червень – 528

Серпень – 24, 25

Жовтень – 16

Святкові дні і дні релігійних свят в 2017 році в Україні

Дата

Назва свята

1 січня (неділя)

Новий рік

7 січня (субота)

Різдво Христове

8 березня (середа)

День прав жінок

16 квітня (неділя)

Великдень

1 і 2 травня (понеділок, вівторок)

День міжнародної солідарності трудящих

9 травня (вівторок)

День Перемоги

4 червня (неділя)

Трійця

28 червня (середа)

День Конституції України

24 серпня (четвер)

День Незалежності України

14 жовтня (субота)

День захисника України

Межі консульського округу:

Французька Республіка