Посольство України у Французькій Республіці

, Київ 00:53

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій
Посольством України у Французькій Республіці

(застосовуються з 16 квітня 2017 року)

 

І. ПАСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

дол. США

євро

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

30

28

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

100

94

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

200

188

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

60

56

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

26

24

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

26

24

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

15

14

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

30

28

 

ІІ. ДІЇ 3 ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

150

141

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

210

197

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

28

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

28

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

28

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

28

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

28

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

100

94

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

250

235

10

Видача довідки про належність до громадянства України

25

23

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

28

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

250

235

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

350

329

 

ІІІ. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

65

61

 

дворазової

65

61

 

багаторазової

65

61

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

61

 

дворазової

65

61

 

багаторазової

65

61

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

багаторазової

108

91

 

*Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про витребування документів

20

19

2

Видача витребуваного документу

65

61

3

Видача витребуваного документу, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

100

94

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

9

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

60

56

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

250

235

4

Видача довідки про засвідчення документа

40

38

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

50

47

2

Реєстрація шлюбу 

150

141

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

а)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

200

188

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

150

141

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

200

188

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

50

47

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

200

188

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

300

282

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

70

66

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

150

141

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

100

94

 

VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.),крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

Посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 іншим особам

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 47 євро (50 дол. США)

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 376 євро (400 дол. США)

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 19 євро (20 дол. США)

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

100

94

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

30

70

 

 

 

28

66

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

40

80

 

 

38

75

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами „г” та „ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

30

28

є)

посвідчення заповітів

40

38

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

165

155

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 94 євро (100 дол. США)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

150

141

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

30

28

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

27

25

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

60

56

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

60

 

5

56

 

5

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

30

28

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

30

28

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

30

28

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

30

28

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 23 євро (25 дол. США) і не більше 188 євро (200 дол. США)

14

Прийняття на зберігання документа

56 євро (60 дол. США) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 14 євро (15 дол. США) і не більше 188 євро (200 дол. США)

16

Вчинення морських протестів

100

94

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

30

28

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

40

38

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом для вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

100

94

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

6

6

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ 3 ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

100

94

 

IХ. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

300

282

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

141

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

40

38

 

При вчиненні консульської дії в позаробочий час чи в терміновому порядку – консульський збір справляється у подвійному розмірі.

Консульський збір сплачується безпосередньо у приміщенні консульського відділу Посольства за допомогою POS-терміналу банківською карткою.

Консульський збір для витребуваних документів, клопотання про які надсилаються поштою, сплачується банківським чеком на ім'я Ambassade d’Ukraine.

Сплата консульського збору готівкою у консульському відділі Посольства заборонена

АЛГОРИТМ ОБЧИСЛЕННЯ КОНСУЛЬСЬКОГО ЗБОРУ ЗА ДЕЯКІ КОНСУЛЬСЬКІ ДІЇ:

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон:

Ставка консульського збору за розгляд клопотання (28 євро) + ставка консульського збору за оформлення паспорта, яка змінюється в залежності від обставин його оформлення: дітям до 16 років (0 євро), оформлення вперше дитині, яка досягла 16 років (56 євро), звичайне переоформлення паспорта у зв’язку із завершення його терміну дії або закінчення вільних візових сторінок або переміни прізвища/імені (94 євро), оформлення паспорта у зв'язку з втратою або пошкодженням попереднього паспорта (188 євро).

Таким чином, сума консульського збору за оформлення паспорта виглядатиме так: 28 євро + 94 євро = 122 євро

За оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (білий паспорт):

Ставка консульського збору за розгляд клопотання (28 євро) + ставка консульського збору за оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (24 євро).

Таким чином, сума консульського збору за оформлення посвідчення на повернення в Україну виглядатиме так: 28 євро + 24 євро = 52 євро

За вчинення нотаріальної дії (посвідчення довіреності):

Ставка консульського збору за посвідчення довіреності, яка залежить від повноважень та ступеню спорідненості із заявником (28, 38, 66, 75 євро) + ставка консульського збору за надання послуг зі складання проекту правочину (6 євро).

У випадку посвідчення довіреності додатково в обов’язковому порядку виготовляється Заява про реєстрацію довіреності в Єдиному державному реєстрі довіреностей: ставка консульського збору за посвідчення вірності підпису на ній заявника (25 євро) + ставка консульського збору за надання послуг зі складання проекту правочину (6 євро).

Таким чином, сума консульського збору за оформлення довіреності виглядатиме так: 28 євро + 6 євро + 25 євро + 6 євро = 65 євро за оформлення довіреності на одного з батьків або одного з подружжя або одного з дітей на право користування і розпорядження майном, окрім транспортних засобів.

За вчинення нотаріальної дії (посвідчення підпису на заяві):

Ставка консульського збору за посвідчення підпису на заяві (25 євро) + ставка консульського збору за надання послуг зі складання проекту правочину (6 євро).

Таким чином, сума консульського збору за посвідчення підпису на заяві (як приклад, щодо прийняття/відмови від прийняття спадщини, що згоди на реєстрацію особи за адресою тощо) виглядатиме так: 25 євро + 6 євро = 31 євро

КАТЕГОРІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКИМ НАДАЮТЬСЯ ПІЛЬГИ ПРИ СПЛАТІ КОНСУЛЬСЬКОГО ЗБОРУ

Відповідно до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від сплати консульського збору звільняються:

- громадяни – за реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових записів про народження у разі визнання батьківства (материнства), усиновлення, а також у зв'язку з помилками, допущеними під час реєстрації  актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану;

- громадяни – за посвідчення їх заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій;

- громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, – які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;

- громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

- інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

- інваліди I та II груп;

- іноземці, яким Україна надала право притулку, та особи, прирівняні до них, члени їхніх сімей та їх діти – за видачу їм документів на виїзд за кордон;

- особи, які не досягли 16-річного віку, – за видачу їм документа на виїзд за кордон.

Зміни пільг, передбачених Декретом «Про державне мито», встановлюються Кабінетом Міністрів України.


Консульський відділ
Керівник: Собко Микола Миколайович
Перший секретар з консульських питань
Адреса:

21, avenue de Saxe, 75007, Paris

Телефон: +33 (0) 1 56 58 13 70
Факс: +33 (0) 1 56 58 13 76
Ел. пошта: emb_fr@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://serviceconsulairedukraineenfrance.setmore.com/bookappointment
Графік роботи:

Консульський прийом громадян здійснюється за попереднім записом!

Документи подаються особисто!

Запис на прийом для вчинення консульських дій (окрім візових операцій для іноземців) здійснюється за допомогою онлайн реєстрації. Детальна інформація щодо запису на прийом розміщена у рубриці "Консульські питання" - "Найбільш актуальні питання" - "Запис на прийом для вчинення консульської дії".

Прийом громадян певних категорій (інваліди, тяжкохворі) здійснюється у години прийому поза чергою за обов'язковим попереднім письмовим узгодженням. Відповідні звернення та підтверджуючі документи просимо надсилати за адресою: consulat.ukraine@wanadoo.fr

Запис не поширюється на випадки техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранень/загибелі громадян України, інших випадків, які загрожують життю або здоров’ю наших співвітчизників. Консульська допомога у таких випадках надається також у неприйомні і позаробочі години та вихідні і святкові дні.

Звертаємо увагу, що години прийому можуть змінюватися без попередження. З метою уникнення непорозумінь просимо слідкувати за інформацією на сайті Посольства України у Франції та у соціальній мережі "Фейсбук".

понеділок (за попереднім записом)

09:30 - 13:00 (вчинення нотаріальних та паспортних дій, консульський облік, громадянство)

15:00 - 16:00 (видача виготовлених паспортів без попереднього запису)

15:00 - 17:00 (оформлення та видача віз іноземцям для в'їзду в Україну)

вівторок (за попереднім записом) 

09:30 - 13:00 (вчинення нотаріальних та паспортних дій, консульський облік, громадянство)

15:00 - 16:00 (видача виготовлених паспортів без попереднього запису)

15:00 - 16:00 (оформлення та видача віз іноземцям для в'їзду в Україну)

16:00 - 17:00 (вчинення паспортних дій)

середа (за попереднім записом)

09:30 - 13:00 (вчинення нотаріальних та паспортних дій, консульський облік, громадянство)

15:00 - 16:00 (видача виготовлених паспортів без попереднього запису)

15:00 - 16:00 (оформлення та видача віз іноземцям для в'їзду в Україну)

16:00 - 17:00 (вчинення паспортних дій)

четвер (за попереднім записом)

09:30 - 13:00 (вчинення паспортних дій)

15:00 - 17:00 (вчинення паспортних дій)

п'ятниця (за попереднім записом) 

09:30 - 13:00 (вчинення нотаріальних та паспортних дій, консульський облік, громадянство)

15:00 - 16:00 (вчинення нотаріальних дій)

15:00 - 17:00 (вчинення паспортних дій)

Звернення консультативного характеру з паспортних питань потрібно надсилати за адресою: consulat.ukraine.paris@gmail.com , з питань встановлення особи для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну - за адресою: laissezpasser.ukraine@gmail.com 

Кожного другого вівторка місяця проводиться прийом громадян з керівником установи та старшою консульською посадовою особою. Прийом проводиться, зокрема, з метою надання громадянам консульсько-правової допомоги. Консульські дії під час такого прийому не вчиняються! 

Запис на прийом з питань отримання консульсько-правової допомоги здійснюється шляхом подання Вашої заявки електронною поштою: consulat.ukraine@wanadoo.fr. В заявці необхідно вказувати персональні відомості щодо особи, яка планує звернутися за консультацією (ПІБ, адресу перебування/проживання на території Франції, контактний номер телефону/електронної пошти). Заявки завершуються прийматись за 2 дні до проведення зазначеного прийому громадян.

Гаряча лінія: +33 (0) 1 43 06 07 37

Графік запланованих виїзних консульських обслуговувань громадян у місцях їх компактного проживання у 2018 році:

2 березня - Ніцца

16 березня - Ліон

30 березня - Тулуза

11 травня - Страсбург

17 травня - Ніцца

15 червня - Ліон (передбачається перенесення через страйк працівників транспортної галузі)

22 червня - Ніцца (передбачається перенесення через страйк працівників транспортної галузі)

21 вересня - Ніцца

12 жовтня - Тулуза

16 листопада - Ніцца

23 листопада - Ліон

14 грудня - Страсбург

Прийом громадян під час виїзних консульських обслуговувань проводиться за попереднім записом.

Стягнення консульського збору за вчинену під час виїзного консульського обслуговування громадян дію здійснюється виключно банківською карткою.

Детальна інформація щодо місця проведення виїзного консульського обслуговування розміщена у розділі "Події" на сторінці консульського відділу Посольства України у Франції у соціальній мережі "Фейсбук".

 

Консульський відділ Посольства України не проводить прийом громадян у такі святкові дні 2018 року:

Січень – 1, 7, 8

Березень - 8

Квітень - 8, 9

Травень – 1, 2, 9, 27, 28

Червень 28

Серпень – 24

Жовтень – 14, 15

Грудень - 25

Святкові дні і дні релігійних свят в 2018 році в Україні

Дата

Назва свята

1 січня (понеділок)

Новий рік

7 січня (неділя)

Різдво Христове

8 березня (четвер)

День прав жінок

08 квітня (неділя)

Великдень

1 травня (вівторок)

День міжнародної солідарності трудящих

9 травня (середа)

День Перемоги

27 травня (неділя)

Трійця

28 червня (четвер)

День Конституції України

24 серпня (п'ятниця)

День Незалежності України

14 жовтня (неділя)

25 грудня (вівторок)

День захисника України

Католицьке Різдво

Межі консульського округу:

Французька Республіка

Примітки:

УВАГА! Консульський збір сплачується безпосередньо у приміщенні консульського відділу Посольства за допомогою POS-терміналу банківською платіжною карткою.

УВАГА! Банківські картки, які не передбачають оплату поточних витрат у Франції (Americain Express, livret A тощо), до оплати НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

Консульський збір для витребування документів, клопотання про які надсилаються поштою, сплачується банківським чеком на ім'я Ambassade d'Ukraine.

Сплата консульського збору готівкою у консульському відділі Посольства заборонена.