Посольство України у Французькій Республіці

6, Київ 13:43

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій
у Посольстві України у Французькій Республіці на 2016 рік

 

І. ПАСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

дол. США

євро

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

30

27

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

111

98

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

150

133

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

60

53

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

37

33

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

26

23

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

26

23

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

15

13

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

23

20

 

ІІ. ДІЇ 3 ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

136

120

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

205

181

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

28

25

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

28

25

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

28

25

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

28

25

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

28

25

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

96

85

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

226

200

10

Видача довідки про належність до громадянства України

23

20

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

28

25

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

209

185

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

300

265

 

ІІІ. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

85

75

 

дворазової

130

115

 

багаторазової

200

177

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

85

75

 

дворазової

130

115

 

багаторазової

200

177

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

85 **

75 **

 

*Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору

**Враховуючи принцип взаємності, для громадян Франції вартість оформлення довгострокової візи становить 99 євро

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про витребування документів

16

14

2

Видача витребуваного документу

52

46

3

Видача витребуваного документу, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

75

66

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

8

7

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

46

41

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

196

173

4

Видача довідки про засвідчення документа

26

23

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

34

30

2

Реєстрація шлюбу 

87

77

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

а)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

123

109

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

109

96

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

136

120

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

34

30

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

123

109

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

273

242

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

48

42

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

87

77

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

55

49

 

VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.),крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

Посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 іншим особам

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 44 євро (50 дол. США)

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 354 євро (400 дол. США)

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 18 євро (20 дол. США)

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

61

54

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

41

82

 

36

73

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

52

 

89

 

46

 

79

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами „г” та „ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

55

49

є)

посвідчення заповітів

41

36

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

164

145

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 88 євро (100 дол. США)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

136

120

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

28

25

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

28

25

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

61

54

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

51

 

5

45

 

4

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

28

25

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

28

25

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

28

25

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

28

25

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 22 євро (25 дол. США) і не більше 177 євро (200 дол. США)

14

Прийняття на зберігання документа

42 євро (48 дол. США) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 13 євро (15 дол. США) і не більше 177 євро (200 дол. США)

16

Вчинення морських протестів

102

90

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

28

25

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

34

30

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом для вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

96

85

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

6

5

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ 3 ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

75

66

 

IХ. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

232

205

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

102

90

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

34

30

 

При вчиненні консульської дії в позаробочий час чи в терміновому порядку – консульський збір справляється у подвійному розмірі.

Консульський збір сплачується безпосередньо у приміщенні консульського відділу Посольства за допомогою POS-терміналу банківською карткою.

Консульський збір для витребуваних документів, клопотання про які надсилаються поштою, сплачується банківським чеком на ім'я Ambassade d’Ukraine.

Сплата консульського збору готівкою у консульському відділі Посольства заборонена

АЛГОРИТМ ОБЧИСЛЕННЯ КОНСУЛЬСЬКОГО ЗБОРУ ЗА ДЕЯКІ КОНСУЛЬСЬКІ ДІЇ:

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон:

Ставка консульського збору за розгляд клопотання (27 євро) + ставка консульського збору за оформлення паспорта, яка змінюється в залежності від обставин його оформлення: дітям до 16 років (0 євро), оформлення вперше дитині, яка досягла 16 років (53 євро), звичайне переоформлення паспорта у зв’язку із завершення його терміну дії або закінчення вільних візових сторінок або переміни прізвища/імені (98 євро), оформлення паспорта у зв'язку з втратою або пошкодженням попереднього паспорта (133 євро).

Таким чином, сума консульського збору за оформлення паспорта виглядатиме так: 27 євро + 98 євро = 125 євро

За оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (білий паспорт):

Ставка консульського збору за розгляд клопотання (27 євро) + ставка консульського збору за оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (23 євро).

Таким чином, сума консульського збору за оформлення посвідчення на повернення в Україну виглядатиме так: 27 євро + 23 євро = 50 євро

За вчинення нотаріальної дії (посвідчення довіреності):

Ставка консульського збору за посвідчення довіреності, яка залежить від повноважень та ступеню спорідненості із заявником (36, 46, 49, 73, 79 євро) + ставка консульського збору за надання послуг зі складання проекту правочину (5 євро).

У випадку посвідчення довіреності додатково в обов’язковому порядку виготовляється Заява про реєстрацію довіреності в Єдиному державному реєстрі довіреностей: ставка консульського збору за посвідчення вірності підпису на ній заявника (25 євро) + ставка консульського збору за надання послуг зі складання проекту правочину (5 євро).

Таким чином, сума консульського збору за оформлення довіреності виглядатиме так: 36 євро + 5 євро + 25 євро + 5 євро = 71 євро за оформлення довіреності на одного з батьків або одного з подружжя або одного з дітей на право користування і розпорядження майном, окрім транспортних засобів.

За вчинення нотаріальної дії (посвідчення підпису на заяві):

Ставка консульського збору за посвідчення підпису на заяві (25 євро) + ставка консульського збору за надання послуг зі складання проекту правочину (5 євро).

Таким чином, сума консульського збору за посвідчення підпису на заяві (як приклад, щодо прийняття/відмови від прийняття спадщини, що згоди на реєстрацію особи за адресою тощо) виглядатиме так: 25 євро + 5 євро = 30 євро

КАТЕГОРІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКИМ НАДАЮТЬСЯ ПІЛЬГИ ПРИ СПЛАТІ КОНСУЛЬСЬКОГО ЗБОРУ

Відповідно до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від сплати консульського збору звільняються:

- громадяни – за реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових записів про народження у разі визнання батьківства (материнства), усиновлення, а також у зв'язку з помилками, допущеними під час реєстрації  актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану;

- громадяни – за посвідчення їх заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій;

- громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, – які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;

- громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

- інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

- інваліди I та II груп;

- іноземці, яким Україна надала право притулку, та особи, прирівняні до них, члени їхніх сімей та їх діти – за видачу їм документів на виїзд за кордон;

- особи, які не досягли 16-річного віку, – за видачу їм документа на виїзд за кордон.

Зміни пільг, передбачених Декретом «Про державне мито», встановлюються Кабінетом Міністрів України.


Консульський відділ
Керівник: Собко Микола Миколайович
Перший секретар з консульських питань
Адреса:

21, avenue de Saxe, 75007 Paris

Телефон: +33 (0) 1 56 58 13 70
Факс: +33 (0) 1 56 58 13 76
Ел. пошта: consulat.ukraine@wanadoo.fr
Веб-сайт: https://www.facebook.com/serviceconsulaireukraineenfrance/
Графік роботи:

Прийом громадян: 

понеділок (за попереднім записом) - 09:30 - 13:00 (з питань вчинення нотаріальних дій, витребування та легалізація документів, оформлення шлюбних документів); 09:30 - 12:00 (з паспортних питань, консульського обліку, громадянства України); 12:00 - 13:00 (з візових питань); 12:00 - 13:00 (видача готових документів відбувається без запису)

вівторок (без попереднього запису) - 15:00 - 17:00 (оформлення посвідчення особи на повернення в Україну)

середа (за попереднім записом) - 09:30 - 13:00 (з питань вчинення нотаріальних дій, витребування та легалізація документів, оформлення шлюбних документів); 09:30 - 12:00 (з паспортних питань, консульського обліку, громадянства України), 12:00 - 13:00 (з візових питань); 12:00 - 13:00 (видача готових документів відбувається без запису)

четвер (без попереднього запису) - 09:30 - 13:00 (оформлення посвідчення особи на повернення в Україну)  

п'ятниця (за попереднім записом) - 09:30 - 13:00 (з питань вчинення нотаріальних дій, витребування та легалізація документів, оформлення шлюбних документів); 09:30 - 12:00 (з паспортних питань, консульського обліку, громадянства України); 12:00 - 13:00 (з візових питань); 12:00 - 13:00 (видача готових документів відбувається без запису)

УВАГА! Консульський збір сплачується безпосередньо у приміщенні консульського відділу Посольства за допомогою POS-терміналу банківською карткою.

Консульський збір для витребування документів, клопотання про які надсилаються поштою, сплачується банківським чеком на ім'я Ambassade d'Ukraine.

Сплата консульського збору готівкою у консульському відділі Посольства заборонена.

Консульський прийом громадян здійснюється за попереднім записом!

Запис проводиться на кожну консульську дію окремо по телефону: +33 (0) 1 56 58 13 70, або шляхом подання Вашої заявки електронною поштою: consulat.ukraine@wanadoo.fr (з питань нотаріату) та consulat.ukraine.paris@gmail.com (з паспортних питань, громадянства).

Документи подаються особисто!

УВАГА! Про готовність документів (надходження до установи паспорта громадянина України для виїзду за кордон, витребуваних актів цивільного стану, виданих в Україні, відомостей про непритягнення до кримінальної відповідальності) заявнику надсилається смс-повідомлення.

УВАГА! Прохання обов'язково завчасно інформувати консульський відділ Посольства (за вказаним номером телефону/електронною поштою) про неможливість прибуття у призначений день та час з метою надання можливості іншим особам записатися на прийом.

Для отримання розгорнутої інформації просимо перейти в рубрику "Найбільш актуальні питання" або рубрику "Перелік консульських дій" з обранням підрубрики, в залежності від Вашого питання.

Запис не поширюється на випадки техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранень/загибелі громадян України, інших випадків, які загрожують життю або здоров’ю наших співвітчизників. Консульська допомога у таких випадках надається також у неприйомні і позаробочі години та вихідні і святкові дні.

Гаряча лінія: +33 (0) 1 43 06 07 37

 

Графік запланованих виїзних консульських обслуговувань громадян у місцях їх компактного проживання у 2017 році:

19 січня - Ліон (адреса: 58, rue de Sèze, 69006, Lyon)

26 січня - Лілль (адреса: 89, boulevard Vauban, 59000, Lille)

2 лютого - Тулуза (адреса: 6, rue du Caillou Gris, 31200, Toulouse)

16 березня - Страсбург (адреса: 21, rue Trubner, 67000, Strasbourg)

11 травня - Метц (адреса: Grand Seminaire (salle Saint Etienne) 4, avenue Jean XXIII, 57000, Metz)

8 червня - Ніцца (адреса: 3, rue Guigonis, 06300, Nice)

15 червня - Ліон

14 вересня - Марсель 

12 жовтня - Тулуза

9 листопада - Лілль

16 листопада - Діжон

7 грудня - Страсбург

Виїзне консульське обслуговування громадян відбувається за вищевказаною адресою з 09:30 до 15:00 без перерви та без попереднього запису. 

Консульський відділ Посольства України не проводить прийом громадян у такі святкові дні 2017 року:

Січень – 2, 9

Березень - 8

Квітень - 17

Травень – 1, 2, 8, 9

Червень – 528

Серпень – 24, 25

Жовтень – 16

Святкові дні і дні релігійних свят в 2017 році в Україні

Дата

Назва свята

1 січня (неділя)

Новий рік

7 січня (субота)

Різдво Христове

8 березня (середа)

День прав жінок

16 квітня (неділя)

Великдень

1 і 2 травня (понеділок, вівторок)

День міжнародної солідарності трудящих

9 травня (вівторок)

День Перемоги

4 червня (неділя)

Трійця

28 червня (середа)

День Конституції України

24 серпня (четвер)

День Незалежності України

14 жовтня (субота)

День захисника України

Межі консульського округу:

Французька Республіка